Nyheter – Fukt

Fuktmätning

Två enheter för att mäta fukt

De vanligaste enheterna att mäta fukt är fuktkvot eller relativ fuktighet.

  • Fuktkvoten visar vikten av vattenmängden i en viss volym av ett material i förhållande till vikten av samma massa torrt material. Fuktkvoten mäts i homogena material som trä eller liknande.
  • Med den relativa fuktigheten mäts fuktnivån i materialets luftporsystem. Relativ fuktighet (RF) anger mängden vattenånga i förhållande till den maximala mängd vattenånga som luften kan innehålla vid aktuell temperatur

Det finns också ett samband mellan fuktkvoten och den relativa fuktigheten som är materialspecifikt.

Så mäts fuktkvoten

Fuktkvoten kan mätas genom att en provbit av materialet vägs och sedan torkas i 105 graders ugnsvärme. Därefter vägs provbiten igen för att ta reda på hur stor andel av provbitens vikt som från början bestod av vätska.

Fuktkvoten i trä kan också mätas med en elektronisk resistansfuktmätare.

Så mäts relativ fuktighet

Den relativa fuktigheten mäts med olika mekaniska eller elektroniska instrument. Med en mekanisk hårhygrometer mäts RF-nivån baserat på hur hårstråns längd varierar vid olika fuktighet. Alla har märkt att håret lockar sig och blir kortare när det är fuktigt. 
Termohygrografen fungerar på liknande sätt.

Elektroniska kapacitiva mätare kan också mäta relativ fuktighet De bygger på ett ganska komplicerat samband mellan givarens kapacitans och luftfuktighet. Även daggpunktsmätare är effektiva. De mäter vid vilken temperatur som kondens (dagg) faller ut. När daggpunkten och luftvolymens temperatur är känd, går det att beräkna den relativa fuktigheten helt automatiskt. 

Fukt

Under kategorin Fukt har vi samlat information om fukt. Du kan läsa om hur fukten vandrar, varifrån fukten kommer och hur man kan mäta fukt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt