Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Riskkonstruktioner, Fukt

Fuktsäkerhetsarbete i byggproduktion räddar värden

Kraftigt oväder leder till omfattande vattenskador i nyproduktionen av modullägenheter i södra Sverige. Genom att torka mesta möjliga av ytor och konstruktion lyckas Polygon rädda värden och göra en besparing på närmare en halv miljon åt uppdragsgivaren.

Uppdraget inkommer till Jakob Grahn, Polygons distriktschef för klimathållning Skåne, en vecka efter att den initiala skadan skett. Tiden är avgörande för hur mycket material som kan räddas från rivning så ärendet brådskar. Bäst är om vi kallas ut redan dag ett så att mikrobiell påväxt inte hinner starta.

Statusbesiktningen visar att det efter två rejäla regnstormar är 39 av 95 modullägenheter på de fem våningsplanen som är vattenskadade. Prover tas för att mäta mikrobiell påverkan och sen monteras högtrycksmaskiner kombinerat med avfuktare och fläktar vid gipsväggar och takkonstruktion.

Vad hände och hur kan det undvikas?

“Läckorna berodde i första hand på bristfällig planering av väderskydd”, berättar Jakob som projektleder arbetet. “Det är tyvärr vanligt förekommande. På grund av tidsbrist och i jakt på bättre lönsamhet är det många entreprenörer som chansar med mindre säkra lösningar”, menar han. “De skulle tjäna på att istället satsa på ett gediget väderskydd redan från början”.

Just när det gäller modullägenheter är fuktskador vanligt förekommande. Modulerna plastas in vid tillverkningen för förvaring och redan här uppstår problem. Speciellt om förvaringen sker utomhus i kallt väder som skapar svällskador och sprickor i materialet. Vid transport av modulerna är det dessutom vanligt att plasten perforeras vid ytterkanterna. Enligt tillverkarna ska det räcka som väderskydd, men så är sällan fallet. 

Hur bör man göra istället? “Det viktigaste är att arbeta proaktivt och tänka efter före” uttrycker Jakob. “Om vi är med i projekten från början kan vi bistå med vår fuktexpertis via rådgivning och därmed spara stora summor åt entreprenören, exempelvis genom att se till att ett heltäckande takskydd finns”, fortsätter han.

Brett utbud ger komplett hantering

Tillbaka till de vattenskadade modulerna i södra Sverige. Polygon var snabbt på plats då uppdraget nkom och tack vare ett mycket fint samarbete mellan organisationens olika affärsområden kunde skador och kostnader minimeras.

“Eftersom Poygon har ett heltäckande utbud av tjänster kunde vi hantera uppdraget genom både tillfällig klimathållning, avfuktning och mer specialiserad provtagning, Polygons Biokontroll”, förklarar Jakob. “Uppskattningsvis skulle jag säga att vi sparade omkring en halv miljon kronor åt uppdragsgivaren”.

Utförlig dokumentation viktig

Dokumentation av ärendehantering och skador har varit extra viktig då det fanns både äldre förvaringsskador och nya läckageskador som uppdagats i projektet. Underlagen behöver entreprenören i kontakten med beställare och försäkringsbolag. Nya provtagningar för påväxt samt fuktmätningar görs inför slutdokumentation för att fastställa att allt är som det ska.

Tidigt fuktsäkerhetsarbete sparar tid och pengar

Även om allt fick ett lyckligt slut denna gång kan Jakob inte nog understryka hur mycket större en entreprenörs besparingar kan bli om Polygon anlitas redan från projektstart. 

“Planering av väderskydd och fuktsäkerhetsarbete i produktion, även i liten skala, är extremt viktigt vid byggandet av moduler”, förmedlar Jakob. “I de allra flesta fallen blir kostnaden för ett fullgott väderskydd i slutänden en stor besparing i projektet. Och det är inte bara pengar det handlar om, utan även förseningar på  grund av åtgärder samt entreprenörens anseende hos beställaren”, anser han. “En av Polygons främsta styrkor är att vi kan hantera hela kedjan när det kommer till fuktproblematik. Samarbetet mellan våra avdelningar ger oss en fördel som få av våra konkurrenter kan matcha”, ler han stolt.

Vill du veta mer? Kontakta Jakob Grahn.

Polygons Biokontroll

En metod Polygon tagit fram i samarbete med Eurofins Pegasus lab:

• Provtagning av mikrobiell påverkan
• Kvalitetssäkrar att påväxt är borta
• Slutdokumentation i projekt där sådana prover tagits.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt