Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter

Polygon och AK-konsult fuktsäkrar produktionsansvariga

Kostnaderna för att misslyckas i produktion med fuktfrågor överstiger ofta kostnader för att minska riskerna - mångdubbelt. Därför är det ofta bra riskhantering att fokusera på fuktfrågor. En förutsättning för att kunna sätta in kostnadseffektiva insatser är dock att veta vad som styr och vilka åtgärder som är effektiva.

Polygon och AK-konsult bidrar kontinuerligt med att lyfta kompetensnivån i branschen kring fuktfrågor. Konkreta exempel är att vi lånar ut föreläsare till Fuktcentrum i Lund till kursen Diplomerad Fuktsakkunnig (startade 2006) och även är kursansvariga för kursen Fuktsäkerhetsansvarig produktion (startade 2011).

Fuktsäkerhetsansvarig produktion är en kurs som riktar sig till den som ska ansvara för fuktfrågorna på arbetsplatsen och är mycket konkret i vilka risker som finns samt hur de bör hanteras.  I Juni 2017 tenterar ett nytt gäng blivande fuktsäkerhetsansvariga.  

”Vi hoppas att fler får upp ögonen och söker sig till utbildningen. De som deltar brukar vara väldigt nöjda och kommenterar att fler aktörer borde utbildas i frågorna.  En annan vanlig kommentar är att det ofta behöver köpas in lite stöd om man ska hinna med uppdraget som ett sidouppdrag till att vara produktionschef”, berättar kursansvarige Peter Brander. 

Läs mer om kurserna här 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt