Nyheter – Fukt

Fukttransport

Så sprider sig fukten vidare

När fukten väl är ett faktum kan den spridas vidare på olika sätt.

Diffusion

Diffusion är transport av vattenånga från fuktiga material eller fuktig luft till torrare material eller torr luft. Avdunstning är också en form av diffusion eftersom materialet torkar på grund av att vattnet ångar bort.

Byggnadsmaterial är olika täta mot vattenånga. Därför varierar problemet med diffusion. PVC-matta, PE-folie och plåt är exempel på mycket täta material med hög ångtäthet. Nålfiltmatta, tapet och kalkfärg är istället mycket öppna material med låg ångtäthet.

Exempel på fuktproblem som orsakas av diffusion är problem med vissa platta på mark konstruktioner, fuktavgivning från mark i krypgrunder, byggfuktsskador med betong eller lättbetong och sommarkondens i ytterväggar med tegelfasad.

Konvektion

Ett annat transportsätt för fukt är konvektion. Konvektion innebär lufttransport av vattenånga genom konstruktioner. Orsaken till att konvektion uppstår är skillnader i lufttryck över byggnader, den så kallade skorstenseffekten. Blåsig väderlek kan bidra till konvektion. Det är också vanligare med fuktkonvektion vintertid än sommartid.

Några vanliga fuktskador som orsakas av att luft färdas genom en konstruktion är kondensproblem på yttertak, kondensskador i ytterväggar och krypgrundsproblem. För att komma tillrätta med konvektion kan man bygga lufttäta konstruktioner med plastfolie eller vindtät väv, och täta alla genomföringar vid vägg- och takvinklar. Mitt på väggen räcker det med överlapp, men vid vägg- och takvinklar krävs mer än så.

Kapillärsugning

Kapillärsugning är när vatten transporteras i vätskefas. Drivkraften är vattnets ytspänning och attraktionskraften mot porväggarna. Därför stiger vattnet högre i finporösa material än i grova material. Med kapillärsugning kan stora mängder vatten transporteras på kort tid.

Vanliga fuktskador som orsakas av kapillärsugning är när fuktnivån är hög långt upp i väggen. Även saltutfällningar på insidan av källarväggar är ett tecken på fukt från kapillärsugning.

För att förhindra kapillärsugning kan man bygga ett kapillärbrytande skikt mellan marken och konstruktionen med singel, makadam eller värmeisolerande skivor. I grundmurar av tegel kan man åtgärda kapillärsugning genom att pressa in rostfria stålplåtar. 

Fukt

Under kategorin Fukt har vi samlat information om fukt. Du kan läsa om hur fukten vandrar, varifrån fukten kommer och hur man kan mäta fukt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt