Nyheter – Nyheter

Fusion av Polygons verksamheter i Värmland

För att kunna erbjuda ett helhetserbjudande mot våra kunder i Värmland samlar vi nu verksamheten i området under en juridisk enhet. Polygon Sanering i Värmland AB, före detta Probaco Sanering i Värmland AB, har därför fusionerats in i Polygon Sverige AB.

Probaco Sanering Värmland AB är sedan i våras en del av Polygon Sverige AB. Verksamheten har sedan dess bedrivits som ett helägt dotterbolag till Polygon Sverige AB under namnet Polygon Sanering i Värmland AB. Nu har dotterbolaget fusionerats in i Polygon Sverige AB.

Sanerings- och rivningsverksamheten i Värmland kommer fortsatt att ledas av Patrik Olsson och utgå från våra kontor på Sågverksgatan 32 i Karlstad och på Tredje Industrigatan 9 i Kristinehamn. Genom att verka under samma organisationsnummer som övriga delar av Polygon Sverige kan vi ytterligare stärka vår position som Värmlands ledande skadeföretag.


För dig som kund innebär detta en förenklad administration och ett bredare utbud av tjänster. Gällande kundavtal med f.d. Probaco Sanering i Värmland övergår till den nya legala enheten Polygon Sverige AB.


Nya kontaktuppgifter:
Polygon Sverige AB
Orgnr             556034-6164
Postadress    Box 1227, 171 23 Solna
Telefon          020-235 235
Epost             order@polygongroup.com


Har ni ytterligare frågor gällande fusionen? Vänligen kontakta följande för mer information:

Patrik Olsson, Distriktschef sanering Värmland
070-371 99 72, patrik.olsson@polygongroup.com

Michael Carlsson, Distriktschef avfuktning/konsult Värmland
010-451 56 27, michael.carlsson@polygongroup.com


Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete!

Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt