Nyheter – Nyheter

Fusion förenklar leverans i uppdrag

Polygon Sverige AB har de senaste åren förvärvat AK-Konsult Indoor Air AB, Polygon Skadesanering AB (tidigare Refix Skadesanering AB) och Saneringsfirman Hedberg AB. Nu är det dags att bli ett bolag för att på ett enklare sätt kunna samverka i helhetsuppdrag gentemot våra kunder. I början av februari kommer därför de nyss nämnda helägda dotterbolagen att fusioneras med Polygon Sverige AB.

För dig som kund innebär fusionen ett tydligare flöde och smidigare samarbete i uppdragen då bolagets samtliga tjänster kommer att erbjudas under ett och samma namn. Vi fortsätter att vara din fuktexpert i din byggnads samtliga faser. Både vid akuta vatten- och brandskador, i förebyggande syfte och vid fuktskador efter långvarig påverkan - under såväl produktionstid som förvaltningsskede.

Vårt erbjudande innefattar tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, tillfällig klimatkontroll, sanering och läcksökning. Läs mer om vårt breda utbud här .

Finns ytterligare frågor gällande fusionen? Kontakta Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB.

 

Läs informationsbrev i pdf-format här.

Våra uppdaterade fakturauppgifter finner du här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt