Nyheter – Nyheter, Sanering

Garage öppet under aktiv brandsanering

Under mark mitt i centrala Göteborg brinner 8 bilar. Polygon anlitas att sanera skadade ytor och hantera fuktkontroller innan återställande av ytskikt i det 10.000 kvm stora garaget. Frågan är, går det att nyttja garaget medan brandskadan åtgärdas?

Tvåvåningsgaraget består av fyra utrymmen, varav tre är brand- och sotskadade. Bakom portarna finns både gäst- och bostadsparkeringar med bilar som sotskadats via ventilationen. Polygon kallas in och arbetsledaren för sanering i region Väst, organiserar tillsammans med beställaren Sjövalla Byggservice den stundande skadehanteringen.

Nöjda boende med flexibla lösningar

“Prioritering Ett var att sanera passager så att boende kunde komma åt sina bilar, medan parkeringsytan för gäster stängdes av helt. Detta innebar att ca 400 meter provisoriska plastfolieväggar fick byggas på plats för att täta mot vatten och för att skydda hyresgästernas bilar från sot och smuts vid rengöringen”, berättar regionsansvarige Anders Wikström. “Arbetet med att tvätta och sanera entréer, väggar, tak och mark skedde i etapper med upp till fem medarbetare åt gången i processen. Vi hanterade snabbt och effektivt en yta i taget så att boende hela tiden hade möjlighet att nyttja parkeringen. Skadehanteringen flyttades sedan vidare till nästa del som skulle saneras”, menar han.

Kostnadseffektiv vattenhantering

“Vi tätade först brunnar för att smutsigt vatten inte skulle rinna ut i dagvattnet. På grund av platsbrist planerades att ta in ett reningsverk på släpkärra för att hantera förorenat vatten, men vi hade tur. Vi kunde bistå med en billigare och mer tidseffektiv lösning istället”, uttrycker Anders. “Mittemot skadeplatsen fanns en ledig yta där en vattenbehållare kunde placeras och vattnet hanteras via våtsug. Smutsvatten med kemikalier från garaget kunde nu pumpas ut i kubiktankar, vars vatten tömdes av stora sugbilar”, förklarar han. “Viktigt att veta är att det mesta från Polygons håll rengörs med miljövänlig högtryckstvätt. Prover tas på vattnet för att avfallshanteringen ska kunna ske på korrekt sätt. Det är vi alltid väldigt noga med”, förmedlar Anders.

Inom tidsramen trots utökat uppdrag

I sin helhet estimerades projektet ta fem månader. Polygon skulle inom den tidsramen hantera brandskadorna i tre av garagets fyra utrymmen. Polygon fick dock utökat uppdrag och sanerade (spolade tak, väggar och asfalt) även det återstående utrymmet för att hela garaget skulle ge ett lika rent och fräscht intryck. Innan återställande av ytskikt i parkeringshuset säkerställde Polygon via fuktmätningar att målning kunde starta.

“Trots att uppdraget utökades avslutades ärendet två veckor innan utsatt tid”, ler Anders. “Det kluriga i hela uppdraget var att hålla garaget “levande” under arbetets gång. Det lyckades vi med genom bra dialog mellan samtliga parter, effektiv arbetsledning, flexibla lösningar och bra planering. Sjövalla byggservice var nöjda med vår insats och i slutändan även försäkringsbolaget Protector och slutkund vars vardag blev minimalt påverkad trots stor insats”, förkunnar han stolt.

Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta Anders Wikström.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt