Nyheter – Nyheter, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem, Miljö

Gasverket hus 8 vinner ROT-priset 2021

Projektet Gasverket hus 8 har vunnit Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Polygon har varit delaktiga för CA Fastigheters räkning och ansvarat för den strategiska miljöstyrningssamordningen.

Stockholms Byggmästareförening har nominerat sex byggnader till tävlingen och Gasverket hus 8 har utsetts till vinnare av ROT-priset 2021. Det gamla reningshuset bedöms ha ett väldigt högt kulturhistoriskt värde, vilket inneburit att renoveringsarbetet har behövt förhålla sig till dess befintliga utformning.

Agata Ehlers, miljökonsult på Polygon har ansvarat för den strategiska miljöstyrningssamordningen samt löpande redovisning till Stockholm Stad. De högt ställda miljökraven måste hela tiden beaktas i kombination med de antikvariska kraven. Planerna för Gasverksområdet är att bevara den industriella kärnan med kombination av modern arkitektur och med hållbarhetstänk i sin spets.  

Miljösamordning och skonsam renovering 

Ett av Stockholm Stads mål är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en hållbar stadsdel och ligga i framkant avseende hantering av miljö- och hållbarhetsfrågor. Då byggnaden tidigare varit en verksamhet för rening av kolgas som producerat miljöfarligt avfall har omfattande sanering föregått renoveringen för att byggnaden ska kunna tas i bruk. Ytterväggar och fönster har renoverats skonsamt för att bevara byggnadens kulturhistoriska värde. Invändigt har de ursprungliga takstolarna bevarats, liksom gångbryggor och befintliga stegar till lanterninen. Projektet har lagt stor vikt vid en god och säker arbetsmiljö, liksom att uppfylla de högt ställda miljökraven.    

Juryns motivering 

”Gasverkets reningshus får ROT-priset för den inspirerande transformationen av byggnaden från tomt skal till en artikulerad skönhet med framtidsmöjligheter. Projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar. Byggnaden har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts. Projektet har trotsat det motstånd som byggnadens tidigare föroreningar utgjorde. 
 
Den stängda och otillgängliga byggnaden har öppnats upp och fått ny aktualitet med skolverksamhet och studenter. Valet av hyresgäst är en lyckträff inte bara för fastigheten utan också för utvecklingen av den nya stadsdelen. Det långsiktiga ägandet, medvetna processer och samspelet mellan byggherrens, entreprenörens och arkitektens kompetens är en nyckel till projektets resultat och ekonomiska framgång. Gasverket Hus 8 visar dessutom att god arkitektur byggd med kvalitativa material kan leva länge och spela en central roll vid olika tidsepoker.” 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta då Agata Ehlers. 

 

Vad är ROT-priset?

ROT-priset är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm och instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter. 

När du anlitar oss som miljösamordnare bistår vi dig som byggherre eller byggentreprenör med värdeskapande miljöledning på flera sätt. Oavsett om ni har valt en miljöcertifiering eller en egen kravställning för miljön så kan vi hjälpa er att samordna arbetet. Vi tar hand om uppföljning, rådgivning och dokumentation från tidiga skeden och vidare genom projektering, produktion och till slut överlämning till drift.

Vi leder och samordnar ert miljöarbete

Hur kan vi bistå dig med värdeskapande miljöledning på flera sätt? Läs mer här.

Projektet Gasverket Hus 8 har vunnit Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Polygon|AK har varit delaktiga för CA Fastigheters räkning och ansvarat för den strategiska miljöstyrningssamordningen. Den stora utmaningen har varit att följa Norra Djurgårdstadens höga miljökrav samt bevara byggnadens unika karaktär skapad för över 100 år sedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt