Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador

Gedigen torkinsats räddar värden

När ventilationens värmebatteri börjar läcka flödar vatten ut i den 1800 kvm stora kontorsbyggnaden i Strömsnäsbruk, Småland. Polygon anländer och lyckas med kunskap inom byggnadskonstruktion, minimal rivning och kreativa lösningar för torkning lösa situationen och samtidigt bespara kunden minst 400 tkr.

Då arbetsdagen börjar på morgonen droppar det från fasaden utanför entrén. Det är tyvärr inte morgondagg eftersom rent vatten sipprar från taket även inne i lokalen!  

Översvämning på översta planet 

“Kontorsbyggnaden är lite speciell, rund design med tre plan á 600 kvm. Våning 3 är ett oinrett våningsplan, en öppen yta med endast ett ventilationsrum i ena hörnan”, berättar Marcus Madrusan, projektledare fuktteknik på Polygon. “Ett sk vattenbatteri, en kassett med kopparrör som värms upp av varmvatten, används för sund luftsförsörjning. Ett kopparrör spricker och varmvatten sprutar hela natten rakt mot en målad betongvägg. Färgen släpper, flagorna täpper till golvbrunnen och 90% av våningsplanet har fritt vatten på golvet”, förklarar han. Vattenflödet stoppas och Polygon anropas.

 “Redan efter en timma från att uppdraget inkommit var vi på plats för en initial kontroll. Efter 1,5 dygns utredning var skadeorsak konstaterad och den omfattande spridningen inramad”, säger Marcus. “Byggnadens samtliga ytor är mer eller mindre fuktskadade. Avfuktare sätts in direkt och tre kraftigare byggfläktar beställs för effektivare torkningsprocess”, förmedlar han.   

Expertis räddar värden 

Polygon är experter på byggnadsskador, fukt och hållbarhet i en byggnads samtliga faser. Kunskapen behövs för att kunna hitta alternativa lösningar och förstå hur vi kan rädda värden istället för att riva. Det är även viktigt att förstå vad ändrade förhållanden i ventilationen bidrar till i klimat, temperatur och luftfuktighet. Blir exempelvis serverrummet för torrt eller för fuktigt under skadehanteringsprocessen kan utrustningen förstöras.   

Vattenflöde kräver detektivarbete 

“Att konstatera skadeutbredning efter läckaget blev lite av ett detektivarbete. Trots att det är samma konstruktionsbyggnad på alla våningsplan var det svårt att se hur vattnet runnit neråt i byggnaden”, menar Marcus. “Inget vatten kom från taket på plan två - endast via väggarna. Den limmade heltäckningsmattan var svår att se under, men den var i stort sett torr trots att akustikplattorna i taket på kontorsutrymmena på plan 1 var blöta. Vattnets vägar äro outgrundliga”, skrattar han. Det visar sig dock att vattnet nyttjat glappen mellan väggarna av plåt för att spridas i fastigheten.  

Kreativa lösningar baseras på kunskap 

“Då Polygons devis är att rädda värden, arbetade vi hela tiden för minsta möjliga förstörande påverkan i material och konstruktion. Vi valde kreativa, tysta och dolda torklösningar så att kunden ostört kunde nyttja byggnaden under hela processen och slapp omplacering”, klargör Marcus.   

“Ett exempel på lösning är på plan 1 där väggarna i vissa utrymmen var nästan helt kaklade (badrum, kök, omklädningsrum). Vi borrade hål ovanför den kaklade ytan samt längst ner i fogen vid golvet. Plaströr monterades i hålen och varmluft trycktes in, vilket var en smidig lösning med minimal restaurering efteråt via spackling”, menar han.   

Rädda värden och spara pengar 

Genom sparsamma rivningsmoment och minimalt återställande av dessa ca 400 kvm kaklade väggar besparades kunden enligt skadehandläggarens estimat ca 320 - 400 tkr.

Ytterligare värderäddning gjordes sedan på plan 2 och 3. Några gipsväggar fick öppnas på plan 3, men utöver detta hanterades torkningen via 115 plaströr (sk VP-rör) som blåste in torr luft i väggarna.  

“Projektet tog ca 2,5 månader att slutföra och innebar ett smidigt samarbete med handläggare och byggare. Med bra återkoppling, alltså snabb och tydlig kommunikation, mellan parterna har arbetet löpt friktionsfritt”, ler Marcus. “Försäkringsbolaget som beställt uppdraget var dessutom mer än nöjda över besparingarna som gjorts pga tysta och miljömedvetna lösningar”, avslutar han. 

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Marcus Madrusan . 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt