Nyheter – Nyheter

Gemensam insats kring mättekniker och kemiska föroreningar

Att mäta emissioner i inomhusmiljö på ett relevant sätt är svårt. Kemiska mätningar har utvecklats till att fokusera allt mer på hälsoaspekter av inneluften. Tidigare nyttjades mätningarna främst som redskap i sökandet efter fuktskador och källor till obehagliga lukter.

Den 11 maj bjöd Dekra, anoZona och Polygon|AK in till ett seminarium i lokalerna i Solna. Ämnet var ”Nya riktlinjer för kemiska föroreningar i innemiljön” och syftade till att diskutera hur vi ska mäta och förhålla oss till emissioner och gränsvärden för dem inomhus. 

Regeringen ser över ett nytt förslag som begränsar byggmaterials kemiska egenemissioner (kemiska ämnen som avges från material, produkter och processer). Boverket, Kemikalieinspektionen och Folkhälsomyndigheten har utrett och anpassat förslaget till det som gäller i flera EU-länder.  

Under seminariet höll Polygon och AK Konsult föredrag om ”Emissioner i betongmaterial samt mättekniker för att spåra dem”.  - Det finns många fällor att gå i om inte mättekniken anpassas till det faktiska problemet, säger fuktspecialisten Peter Brander.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt