Nyheter – Konstruktion torkning, Mögelskada, Sanering, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Hanterad krypgrund ger barnen sund inomhusmiljö

Personal och barn på en förskola i Södertälje utanför Stockholm tycker att det luktar illa i lokalen. En rapport fastställer att grunden är i dåligt skick, vilket skapar odören. Polygon anlitas att åtgärda problemet genom att sanera, riva, fuktmäta och installera avfuktare i den 1200 kvm stora krypgrunden.

Krypgrunder över lag anses vara riskkonstruktioner då de vanligtvis är fuktiga. Den främsta anledningen till förskolans problem tros dock vara att ett avloppsrör gått isär vid häftiga regn, vilket i sin tur har lett till mögelpåväxt och dålig lukt. Med ett utbud av tjänster som täcker hantering av det mesta en fastighet kan råka ut för tar sig Polygon an uppdraget.

Ytan som ska hanteras är 60 m lång och 20 m bred, men endast 50 cm hög. Arbetet som ska utföras sker i krypande ställning i mörkret under fastigheten. “Det första som sker är ett väldigt fysiskt arbete eftersom isoleringen slits ner från hela bjälklaget för hand och rivs i mindre bitar för att kunna sugas ut. Därefter sugs slagg och blöt jord från alla synliga ytor”, berättar Christer Husman, arbetsledare på Polygon. “Nästa steg är att spruta in tvättad singel (grus) som ett sk kapillärbrytande och därmed skyddande lager på den alltid fuktiga marken. Efter detta läggs en åldersbeständig plast på marken och fästs mot grundmuren”, fortsätter han.

Vidare verifieras att grundens befintliga ventilation inte krockar med den som ska installeras. “I det här fallet var vi tvungna att avaktivera nuvarande ventilation så att de två systemen inte motarbetar varandra”, förklarar Christer. “Slutligen är det dags att installera krypgrundsavfuktarna, fyra maskiner krävs i utrymmet. Även detta är ett utmanande arbete eftersom allt sker i hukande ställning eller liggandes på rygg pga takhöjden”, menar han. “El kopplas in om det inte redan finns, rör monteras i tak och längs väggar, anordningen testkörs och kvalitetssäkras. Klart.”

Genom att installera avfuktare i krypgrunden investerade förskolan i en långsiktig åtgärd som löste både pågående fukt- och mögelproblem samtidigt som framtida skador förhindras. Den färdigställda anordningen kan nu bidra till en sundare inomhusmiljö för barn och anställda i deras vardag.

Har du funderingar? Hör av dig till Christer Husman.

Glada barn då Polygon installerat krypgrundsavfuktning på förskolan
Polygon - innan krypgrundsavfuktning installeras
Polygon - krypgrundsavfuktning installeras

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt