Nyheter – Nyheter

Hantering av Covid-19 vid besök och uppdrag

Under Covid-19-pandemin vill vi på Polygon att både våra kunder och våra tekniker ska vara säkra samtidigt som vi levererar med kvalitet. För att kunna hjälpa dig behöver vi troligen komma in i ditt hem.

Om vi ​​behöver komma in i ditt hem är det några saker du kan göra för att förbereda. De olika stegen hjälper till att göra vårt besök så snabbt och säkert som möjligt:

  • Vi ber dig bekräfta att ingen i lägenheten, lokalen eller fastigheten har några symtom på Covid-19.
  • Vår tekniker behöver kunna arbeta på 2 meters avstånd från andra människor.
  • Öppna dörrar eller fönster där vår tekniker troligtvis kommer att arbeta.
  • Kom även ihåg att berätta allt du anser att vi behöver veta - till exempel om det finns några extra utsatta personer i fastigheten.

Alla våra tekniker följer direktiven kring handtvätt och basal hygien samt kan ha personlig skyddsutrustning som handskar eller en mask.

Våra tekniker har alltid ett ID-kort med sig, så det kommer att vara lätt för dig att identifiera dem om du är orolig eller osäker.

När vi är i ditt hem ber vi dig att hålla dig borta från rummet där vi arbetar för att se till att vi alltid är minst 2 meter från varandra.

Ibland måste vi lämna utrustning i ditt hem. När våra tekniker är färdiga med arbetet i ditt hem strävar de efter att torka av ytor de kan ha rört och se till att området är rent och snyggt. Du kanske fortfarande vill göra din egen avtorkning efter att de har lämnat ditt hem.

Innan vi lämnar ditt hem kommer vi att bekräfta vad som händer i nästa steg. Antingen genom att lämna en notering på ett besökskort eller genom att samtala från ett säkert avstånd.

Tack för att du hjälper oss att skydda både dig själv och våra kollegor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt