Nyheter – Nyheter, Mögelskada, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem

Hela 30 år av fuktsäkerhet

Anders Kumlin ville tillföra marknaden kompetens genom att leverera lösningar med hög teknisk nivå och spetskompetens inom området. Därför startade han 1990 fuktkonsultföretaget AK-konsult Indoor Air AB i Stockholm, vilket än idag för tankarna till kvalitet och fuktkontroll - hela 30 år senare.

I framkant inom fukt- och inomhusmiljö

AK-konsult har under årens lopp haft ambitionen att vara ledande inom fukt- och inomhusmiljö. Varje år har AK deltagit vid olika nationella och internationella konferenser som rör inomhusmiljöproblem samt presenterat eget material eller varit medförfattare. AK-konsult har dessutom deltagit i olika forskningsprojekt som rör fukt och inomhusmiljöfrågor och varit representerat i styrelsen för Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola. 

Strategiskt förvärv inom skadekontroll och fukt 

Den 3 januari 2012 gjorde Polygon Sverige AB ett strategiskt viktigt förvärv – det i Sverige ledande fuktkonsultföretaget AK-konsult. Företaget kompletterade Polygons utbud genom att tillföra spetskompetens inom bland annat skadeutredning, sakkunnigtjänster och inomhusmiljöutredningar. Tillsammans har Polygon och AK-konsult ett kraftfullt erbjudande inom fukt, inomhusmiljö, miljö och torkteknik.

Jämför nu och då

Men vad anser grundaren Anders Kumlin om AK-konsult av idag? “Det har fortsatt i samma goda anda och det har hänt otroligt mycket i branschen sedan starten”, menar han. “Exempelvis var det på 90-talet 100% skadeutredning och fuktskador som hanterades”, berättar Anders. “Ord som Sakkunnig användes endast i politiska sammanhang så idag, 30 år senare, har branschen verkligen vuxit och nya tjänster utvecklats”, förmedlar han.

“Man kan säga att det tillkommit två ben i fuktbranschen sedan AK startades”, fortsätter Anders. “Ben ett innebär förebyggande arbeten med fuktsäkerhetsprojektering, vilket är framträdande och på det här området var AK pionjärer”, ler han. “Det andra benet är miljösidan, vilket såklart är positivt om det nyttjas och används av byggbranschen”, anser Anders. “Fuktkonsulter är en del av byggbranschen och jobbar numera tillsammans med branschen istället för att hitta fel i den. Vi har alltid kommit med åtgärdsförslag och varit lösningsorienterade, men mer fokus läggs idag på det förebyggande arbetet”, uttrycker han.

Branschens utmaningar idag

Idag ställs höga krav på de hus som byggs. Tricket är att uppfylla fuktsäkerheten i husen över tid, vilket är dagens utmaning. En kommentar från Anders är att vi inte får blunda för motsatsförhållanden. Alltså att vi måste förstå att allt inte är bra ur en fuktsynpunkt även om det kan finnas andra positiva effekter. Exempelvis att om ett material eller förhållande ändras kan det göra påverkan på något annat osv. VI kan också se motsatta intressen från exempelvis fukt och energi. 

Anders anser att utmaningen idag framförallt är en resursfråga och hållbarhetsfråga. Att konsekvenserna av fuktskador är många:

  1. Risk för hälsoproblem i den fuktskadade byggnaden.
  2. Byte av relativt nya material i förtid. Vid en vattenskada torkas det före det rivs i miljösyfte och för kostnadsbesparing. Vid fuktskador har det ofta gått längre tid och då blir det oftare rivning av material.
  3. Ekonomisk aspekt. Dyrt för samhället. Därför vill samhället ha hållbara byggnader och en byggnad kan bara kallas hållbar då den är fuktsäker.

Hur ser framtiden ut? 

“Jag vill avskaffa fuktproblematiken såklart”, skrattar Anders. “Om vi lärde oss att bygga rätt, alltså hållbart över tid, skulle vi inte få fuktskador”, menar han. Men hur ska vi uppfylla denna önskan då? “Det vi saknar idag är konsekvensanalyser.”, tycker Anders. “Vi behöver veta och kunna påvisa vad vi riskerar om en analys inte görs. Siffror och analys av idag är förfärande! Idag kostar fuktskador samhället ca 100 Miljarder kronor per år”, upplyser han. “Det positiva är att kunskap om fukt och fuktmekanik sakta men säkert ökar i samhället och byggbranschen”, ser Anders.

Det framkommer nya utmaningar och problem hela tiden då det ständigt är nya regler, förutsättningar, lagar och material som används. “Jag tror inte att det sista fuktproblemet är funnet ännu, så jag ser fram emot att se fuktbranschen fortsätta att utvecklas i minst 30 år till”, avslutar Anders.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt