Nyheter – Nyheter

Hög affärsetik i fokus hos Polygon och AK-konsult

Våren 2016 har Polygon och AK-konsults medarbetare genomfört ett omfattande utbildningsprogram i regler för anti-trust, anti-korruption och en intern Uppförandekod. Polygon och AK-konsult har också infört en visselblåsarfunktion dit medarbetare kan rapportera eventuella oegentligheter.

-  Satsningen är ett led i Polygon-koncernens högt ställda krav på god affärssed och utbildningsprogrammet har rullats ut i alla dotterbolag inom Polygon Group. Syftet är att tydligt visa att företaget följer rent spel i affärslivet och aktivt bidrar till att byggbranschen håller en hög profil i dessa frågor, säger Thomas Perman som är vd för Polygon och AK-konsult i Sverige.

Uppförandekod

Utbildningsmaterialet redogör för gällande regler för anti-trust och anti-korruption, och ger medarbetare tydliga rekommendationer för vad som är ett lagligt och etiskt lämpligt agerande i olika situationer. Programmet utgör Polygons och AK-konsults arbete inom Corporate Social Responsibility (CSR).

Uppförandekoden reglerar Polygons och AK-konsults relationer till medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och aktieägare. Det innebär att även företagets underentreprenörer och leverantörer behöver följa samma riktlinjer. 

 -  Med vår Uppförandekod sammanfattar vi fundamenten för Polygons och AK-konsults samhällsansvar och de professionella och etiska principer som alla medarbetare ska följa, säger Thomas Perman.

 Polygon och AK-konsult har genomfört ett internt utbildningsprogram inom CSR.

Gemensamma värderingar

Polygons och AK-konsults värderingar utgör hörnstenarna i Polygon-modellen. Även om värderingarna sitter i väggarna finns det nu riktlinjer som säkerställer att alla får samma information och har samma bild av hur vi lever upp till företagets värderingar: integritet, ambition och empati.

Komplett utbildningspaket

Polygons och AK-konsults interna utbildningspaket och verktyg innehåller:

  • Två omfattande broschyrer i pdf-format.
  • En tryckt folder.
  • En interaktiv utbildning som måste avslutas med godkänt test och diplom.
  • En visselblåsarfunktion.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt