Nyheter – Nyheter

Högt teknikinnehåll på Byggdoktorernas Utvecklingsdag

I september hölls Byggdoktorernas Utvecklingsdag i Linköping. Syftet var att ge byggdoktorer ett tillfälle till erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning och nätverkande mellan de erfarenhetsmöten som arrangeras vartannat år. Polygon och AK-konsult var väl representerade med hela åtta byggdoktorer.

Dagen inleddes med att Anders Kumlin, grundaren av AK-konsult, hälsade deltagarna välkomna. Därefter lämnade Anders över stafettpinnen till Lars Olof Nilsson som ägnade förmiddagen åt diagnosmetodik. Lars Olof bjöd på en hel del tips för analys av klimatdata och fuktberäkningar, bland annat genom att föreslå fler typer av visualiseringar och jämförelser av data. Lars Olof fortsatte sedan med att gå igenom räkneverktygen i form av uppdaterade kalkylblad i Excel som nu finns tillgängliga för alla byggdoktorer via Byggdoktorernas extranät.

Diagnostik och fuktberäkningar

Efter lunchpausen var det dags för Peter Johansson från avdelningen Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Peter berättade om LTH:s pågående och nyss avslutade försök med fuktmätningar i den nya bascementen. Den nya bascementen har andra fuktegenskaper än den byggcement som används sedan tidigare vilket gör att fuktmätningar behöver genomföras på ett annat sätt. Undersökningarna omfattade både mätningar i betongskikt med varierande uppbyggnad, och modelleringsberäkningar på betongkonstruktioner och mätutrustning. När resultaten av de genomförda och pågående försöken är på plats, uppdateras manualen för RF-bestämning i betong enligt RBK:s metod. Avsikten är att den nya versionen ska börja gälla redan under hösten 2016.

Magnesiumoxidskivor sprider fukt

Därefter berättade kemiingenjör Lars-Erik Hägerstedt om problemet med gråtande magnesiumoxidskivor. Skivorna tar upp fukt från luften och det medför att de blöter upp angränsande material. Det kan i sin tur leda till fuktskador och även till att skruvarna i skivorna korroderar på sikt. Lars-Erik beskrev skivornas uppbyggnad, de ingående materialens egenskaper och information om hur materialen kan ändras med förändrade formler vid tillverkningen.

Test av emissionsspärrar

Eftermiddagen avslutades med att Robert Vestman från FuktCom berättade om två olika projekt: ett SBUF-projekt och ett fuktmätningsförsök på EPS-betong. I SBUF-projekt nummer 12890 testades olika emissionsspärrar genom fältmätningar på en konstaterat emissionsskadad betongplatta. I testet gjordes mätningar en respektive sex månader efter applicering av emissionsspärr, och det visade sig att skillnaden mellan de olika materialen syntes först vid uppföljningen efter sex månader. Det betyder att uppföljande mätningar en månad efter applicering kan vara för tidigt för att utvärdera emissionsspärrens effekt. 

Betong med varierande egenskaper

Försöket med mätning i EPS-betong gjordes eftersom man ville undersöka i vilken utsträckning som betongen är självtorkande. Det beror på att tjocka skikt ofta används i samband med renoveringar och då EPS-betongen enligt leverantören ska vara självtorkande.

Polygons och AK-konsults medarbetare som har en hög andel Byggdoktorer var mycket nöjda med årets upplaga av utvecklingsdagen. Arrangörerna bjöd på en lyckad kombination - ett trevligt arrangemang med högt tekniskt innehåll och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor i branschen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt