Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

Inspirera andra till ett hållbart skifte

Mattias Wiklund brinner för hållbarhet i sin roll som försäljningschef. Därför ombads han av försäkringsbolaget If att att dela sin kunskap och erfarenhet av att spara värden och alltid se möjligheten att torka istället för att riva.

Till en artikel i If Nordens Hållbarhetsrapport intervjuades Mattias Wiklund, försäljningschef på Polygon Sverige, om hur han och det svenska teamet arbetar med hållbarhet i åtanke. Eftersom vi utför tusentals besiktningar och arbeten i vattenskadade fastigheter åt If är de intresserade av Polygons filosofi att rädda så mycket som möjligt av skadat material istället för att förnya. 

“If anser att vi är väl medvetna om att sättet vi tillhandahåller våra tjänster påverkar miljön” förmedlar Mattias. “Vi har kommit ganska långt i torkningsprocessen och strävar exempelvis alltid efter att torka istället för att riva skadade ytor. Denna hanteringen både sparar miljön och sänker kostnaderna för försäkringsbolaget”, tydliggör han. 

Korta ledtiderna och spara miljön

Polygon har med denna strategi kunnat hjälpa If att minska ledtiden i skadehanteringsprocessen samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras. Anledningen är minskat behov av rivning och återställning, som har stor miljöpåverkan genom att de genererar stora utsläpp av CO2. Nyproduktion av byggmaterial är en betydande källa till utsläpp av koldioxid och det finns därför ett stort värde i att minimera detta när byggnadsskador åtgärdas. Genom användning av ett dokumentationssystem för digital rapportering av skador på plats påskyndas processen och samtidigt minimeras även resor och pappersförbrukning.

Minska energiförbrukning genom att planera

“När det gäller hållbarhet försöker vi göra ett helhetsgrepp kring våra processer”, förklarar Mattias. “Vi använder moderna energieffektiva avfuktare och är noga med att inte använda onödigt stora avfuktare med hög energiförbrukning i skadorna. Detta tankesätt minimerar både elkostnader och energiförbrukning”, upplyser han. “Vid besiktningar planerar vi våra rutter noggrant och installerar fjärravläsning för att hålla reda på skador istället för att fysiska mätningar. Det finns många aspekter på detta och de gör alla en skillnad” slår Mattias fast.

Se över hållbarhetsstrategin

Vidare berättar Mattias att Polygon länge även haft ett samarbete med Folksam och numera är vi först på plats vid en skada. Han anser dock att andra försäkringsbolag tillsammans med Polygon fortfarande har en lång väg att gå.

”Jag tror att både vi och försäkringsbolagen för 20 år sedan på något sätt gick vilse i vår syn på hållbarhet”, tycker Mattias. “Det har alltid varit mitt mål att förändra detta och jag hoppas kunna uppmuntra och motivera försäkringsbolagen att tänka om gällande sin hållbarhetsstrategi”, fortsätter han. “Att arbeta medvetet och miljövänligt är ett sätt att differentiera oss själva jämfört med andra, det är en konkurrensfördel", uttrycker Mattias.

Enligt Mattias ligger Polygon steget före när det gäller en övergripande strategi för hållbarhet, men det finns fortfarande behov av förändring.

Utmana befintliga arbetssätt och välkomna förändring

”Vi bör alla ifrågasätta om vi måste hantera vattenskador på det sätt vi alltid har gjort. Vi kanske inte behöver göra det?” menar Mattias. “Jag vill att vi ska arbeta tillsammans, tänka utanför boxen och inte vara rädda för förändringar”, känner han. “Det är en resa som bara har börjat. Jag är stolt över det vi hittills åstadkommit, men jag tror vi kan göra mer. Det känns bra att vara i en bransch där vi kan leverera kvalitetstjänster och samtidigt göra en skillnad för miljön”, ler Mattias. “Vi gillar att hårda krav ställs på oss när det kommer till hållbarhet och välkomnar ännu tuffare krav i framtiden”, avslutar Mattias.

Vill du veta mer? Kontakta Mattias Wiklund.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt