Nyheter – Riskkonstruktioner

Källarväggar

För att undvika fuktproblem är det viktigt att det på källarväggspartiet ovan mark inte läcker ut inomhusluft, vilken kondenserar mot kallare delar i ytterväggskonstruktionen.

Källarväggar

 

Flera orsaker till fuktproblem

Invändigt isolerade källarväggar är en konstruktion som fungerar som en betongplatta på mark med ovanliggande värmeisolering. 

På källarväggspartiet ovan mark är det viktigt att inomhusluft inte läcker ut och kondenserar mot kallare delar i ytterväggskonstruktionen. Att ha en diffusionsspärr av plastfolie på insidan av en källarvägg är inte heller bra ur fuktsynpunkt eftersom det skapar problem i väggens nedre delar. 

Riskkonstruktioner

Under kategorin Riskkonstruktioner har vi samlat några av de vanligaste riskkonstruktionerna som vi stöter på vid fuktrelaterade skador i byggnader. Ett centralt begrepp som återkommer är relativ fuktighet, RF, som definieras som mängden vattenånga i en luftvolym i förhållande till den maximala mängd vattenånga samma volym kan innehålla. RF används också som ett mått på byggnadsmaterials fuktstatus/innehåll.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt