Nyheter – Riskkonstruktioner

Källarväggar

Källarväggar

 

Flera orsaker till fuktproblem

Invändigt isolerade källarväggar är en konstruktion som fungerar som en betongplatta på mark med ovanliggande värmeisolering. 

På källarväggspartiet ovan mark är det viktigt att inomhusluft inte läcker ut och kondenserar mot kallare delar i ytterväggskonstruktionen. Att ha en diffusionsspärr av plastfolie på insidan av en källarvägg är inte heller bra ur fuktsynpunkt eftersom det skapar problem i väggens nedre delar. 

Riskkonstruktioner

Under kategorin Riskkonstruktioner har vi samlat några av de vanligaste riskkonstruktionerna som vi stöter på vid fuktrelaterade skador i byggnader. Ett centralt begrepp som återkommer är relativ fuktighet, RF, som definieras som mängden vattenånga i en luftvolym i förhållande till den maximala mängd vattenånga samma volym kan innehålla. RF används också som ett mått på byggnadsmaterials fuktstatus/innehåll.