Nyheter – Inomhusmiljöproblem

Kemiska föroreningar

Vanligt med sjuka-hus symtom

Byggnadsmaterial avger mer eller mindre föroreningar till rumsluften och det brukar öka vid fuktpåverkan. Problemen yttrar sig ofta som dålig lukt eller allmänna sjuka-hus symptom som irritation i ögon, näsa, hals, huvudvärk eller liknande.

De mest kända fuktrelaterade kemiska skadorna i svenska byggnader är emissioner från kaseinhaltigt flytspackel, och läckage av mjukgörare från PVC-mattor eller limskikt. Det förekommer också att ammoniak avges från spackel eller betong och missfärgar parkettgolv.

Vår erfarenhet är att fuktig betong påverkar ovanliggande golvbeläggning som i sin tur gör att emissionerna ökar.

Fuktnivå och alkalitet avgörande

Om materialet skadas eller inte avgörs av fuktnivån och alkaliteten i den underliggande betongen eller spacklet. Ju högre fuktnivå och pH-värde, desto större risk för att materialen skadas och släpper ut fler föroreningar. Tänk på att pH-värdet i portlandcementbaserade material normalt är mycket högt.

Eftersom den största delen av emissionen från de skadade materialen vandrar ner i betongen, smittas betongen av kemikalierna från golvbeläggningen. Därför brukar det inte räcka med att byta ut den skadade golvbeläggningen, det skadade spackelskiktet eller den skadade övergolvskonstruktionen. Då kan föroreningar som har lagrats i betongen avges till rumsluften även efter sanering.

VOC-mätningar

För att upptäcka kemiska föroreningar finns det flera sätt att mäta den kemiska luftkvaliteten i en byggnad. Ett exempel är att mäta VOC-halten i rumsluften för att ta reda på om ämnen som är specifika för olika byggnadsmaterial förekommer. Även om VOC-mätningarna aldrig kan användas för medicinska undersökningar av en drabbad person, så kan de ofta ge indikationer i tekniska frågeställningar. 

Inomhusmiljöproblem

Under kategorin Inomhusmiljöutredning kan du läsa om några inomhusmiljöproblem som vi regelbundet stöter på i byggnader. Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam.

Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.

Filmklipp, En trist konsekvens av ohälsosam inomhusmiljö

Vikten av god inomhusmiljö

En trist konsekvens av ohälsosam inomhusmiljö - se filmklipp från TV4.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt