Nyheter – Nyheter

Konsten att förutse och förebygga fukt

Störningsfri produktion är alltid en utmaning i byggprojekt. Brister i fukthantering innebär ofta stora störningar, onödigt slöseri och förseningar av projektet. Vi hjälper dig med kunskap, erfarenhet och rätt teknik.

Polygon och AK-konsult är specialister på fukt i byggproduktionen. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi förutse vilka problem och förseningar som fukt kan orsaka. Därför kan vi också hjälpa er att undvika dem. Resultatet är att du slipper onödiga förseningar och akuta åtgärder till följd av fukt. Genom att anlita oss på ett tidigt stadium kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Vi följer branschstandarden ByggaF

Polygons och AK-konsults tekniker och konsulter arbetar enligt branschstandarden ByggaF. ByggaF är utvecklad av Fuktcentrum i Lund i syfte att åstadkomma en högre kvalitet i byggprojektet. Eftersom vi följer en branschstandard kan du känna dig trygg med våra råd och lösningar. Polygon och AK-konsults tekniker och konsulter vet vilka rutiner som gäller och vilken dokumentation som behöver tas fram. Därför kan vi också utbilda din egen personal och underentreprenörer ute i bodarna.

Även om man försöker undvika problem så kan oförutsedda händelser alltid inträffa. Med bra nödlägesberedskap hjälper vi dig att komma tillbaka till störningsfri produktion så snabbt som möjligt efter en incident. Våra erfarenheter av vatten- och fuktskadehantering ger dig bättre beslutsunderlag för att kunna åtgärda avvikelser effektivt. Gamla fuktskador som dyker upp i samband med rivning är exempel på en oförutsedd händelse som kan vara mycket utmanande. Genom att göra en fuktinventering innan rivningen startas minskar risken för hinder och arbetsmiljöproblem. 

Förenklat Ganttschema med tidplan

Från plan till dokumentation

Med vår hjälp får du ordning på alla rutiner, processer och dokumentation som rör fukt. Några exempel är rutiner för materialhantering,byggtorkning, fuktmätning och hjälp med att arbetsbereda fuktkritiska moment. Vi åtar också att genomföra fuktronder, mätningar och att kontrollera klimatet. Därefter dokumenterar vi arbetet och sammanställer underlaget till byggherren och driftsorganisationen. Med vår hjälp får du kontroll på all fuktdokumentation! 

Planera fuktarbetet 

Numera finns det ofta krav på en fuktsäkerhetsplan i byggprojektet. Om ni redan har utarbetat en fuktsäkerhetsplan så hjälper vi er att genomföra den. I annat fall tar vi fram den för er räkning. Polygon och AK-konsult har investerat i kunskap och teknik i många år. Vi hjälper dig att få rätt maskinpark och rätt provisorier på plats så att du får ett fungerande klimat i byggnaden. Vi hjälper dig också att upprätta ett effektivt kontrollprogram med hänsyn till dina projektkrav. 

Våra medarbetare kan även hjälpa till med enstaka uppgifter under byggprocessen. Du kan till exempel få hjälp med RBK-mätning, termografering, läcksökning och miljöutredning. Kort sagt, vi är platschefens bästa rådgivare när det gäller fuktfrågor!

 

Ladda ner en pdf. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt