Nyheter – Sanering

Kontrollerad friläggning - ett värdeskapande hantverk

Man kan tro att rivning är enkelt. Bara att ta fram kofoten, riva ner och städa undan. Istället anser vi att kontrollerad friläggning är ett hantverk som bygger på kunskap i byggkonstruktion, aktiv dialog med samarbetspartners och förståelse för kundens behov.

Kunskap inom byggnadskonstruktion företagets röda tråd

Det centrala i Polygons strategi, och det som genomsyrar hela företaget, är kunskap inom byggnadskonstruktion, vattenskador och fuktproblem.

“Att riva är inte bara att riva, vi arbetar alltid i återställande syfte”, uttrycker Patrik Liffner, Polygons distriktschef för sanering i Västra Götaland. “Saneringsteknikerns kompetens och kunskap gällande material och konstruktion är ett krav för smidig och kostnadseffektiv återuppbyggnad”, förklarar han. “Även kunskap kring partiklar krävs då det finns många olika kemiska föroreningar som kan finnas i luften. Exempelvis arbetar personalen alltid med undertryck och efterventilering. I dessa processer räknar man ut hur många gånger luften måste bytas ut per timme för att kunna garantera en bra arbetsmiljö, såväl under som efter avslutad friläggning”, berättar Patrik.

Arbetsmiljöverket har ett dokument med direktiv som ständigt ändras och uppdateringarna måste därför ses över regelbundet. 

Nära dialog innan projektstart sparar tid och pengar

Kontrollerad friläggning innebär enkelt uttryckt att en skadad byggnadsdel friläggs så att avfuktning och återställning kan ske med minsta möjliga påverkan på den boende och miljön, både under och efter avslutat arbete. 

“För att kunna leverera tids- och kostnadseffektivt måste arbetet ske i nära dialog med den som ska återställa skadan redan innan arbetet startar”, säger Patrik. “Anledningen är att parterna tillsammans kan planera till exempel vilka mått som lämpligast rivs baserat på vilka materialmått som ska användas vid återställning av den skadade ytan”, menar han. “Saneringsteknikern kan då riva enligt byggarens önskemål, vilket sparar tid då exempelvis väggar redan är korrekt kapade, vilket minimerar kostnader både i form av minskat materialspill och genom att återställningen går fortare”, klargör Patrik. 

Dialogen med kunden innan projektstart är avgörande så att det arbete vi utför blir enligt kundens önskemål. Här får vi även möjlighet att bidra med vår sakkunskap om hur arbetet ska utföras på bästa sätt. En välinformerad kund och en leverantör som vet vad som förväntas skapar de allra bästa förutsättningarna för ett gott samarbete och i slutändan en mycket nöjd kund.

Värdet av kontrollerad friläggning

I skador som innebär rivning av byggnadsdelar och att den boendes lösöre ska magasineras, eventuellt även saneras, innebär det såklart en olägenhet och extra arbete.

”Genom kontrollerad friläggning kan den boende oftast bo kvar och påverkan blir minimal”, informerar Patrik. ”Den kontrollerade friläggningen görs nämligen i en specialbyggd zon där det ständigt är undertryck för att till 100% garantera att inte damm, som ofrånkomligen uppstår när man frilägger byggnadsskador, inte sprider sig till angränsande ytor”, fortsätter han. ”Detta innebär att möblemang fortfarande kan stå kvar i bostaden. Olägenheten för den boende blir därigenom så liten som möjligt samtidigt som projekttiden kortas”, tydliggör Patrik.

Hur går kontrollerad friläggning till?

Kontrollerad friläggning börjar med så kallad skyddsintäckning. Det innebär att vägg- och golvytor som inte är skadade täcks med masonitskivor, skyddspapp eller plastas in. Därefter monteras en provisorisk skyddsvägg där ett slussystem byggs. I slussen skickas byggmaterial till och från arbetszonen, personal byter om, utrustningssäckar torkas osv. På så sätt slipper oskadade ytor påverkas, förstöras och dammas ner då skadad yta friläggs med kirurgisk precision.

Kvalitet, hälsa och säkerhet 

Genom kontrollerad friläggning garanterar vi kvalitet och ett bra resultat. Fastigheten ska inte påverkas av friläggningen mer än absolut nödvändigt.

“Efter friläggning måste allt material och damm städas undan och torkas bort”, redogör Patrik. “Ordentligt förarbete och skyddsintäckning ger färre arbetstimmar i denna del av skadehanteringen”, menar han. “Undertryck för att slippa dammspridning och efterventilering krävs för att kunna lämna ytorna rena efter en sådan process. Ett prydligt resultat från ett väl utfört och genomtänkt arbete”, avslutar Patrik stolt. 

Vi följer alltid rådande myndighetskrav, rekommendationer och lagar gällande hantering av farliga ämnen. Den interna arbetsmiljön är självklart viktig då våra medarbetares hälsa är av högsta prioritet. 

Vill du veta mer? Ring 020-235 235.

Fördelar Kontrollerad friläggning

  • Den boende kan oftast bo kvar utan påverkan av magasinering eller risk för dammspridning.
  • Myndighetskrav, rekommendationer och lagar gällande hantering av farliga ämnen följs alltid.
  • Medarbetarnas, kundens och omgivningens hälsa och säkerhet säkerställs. 
  • Nära dialog med snickare som ska återställa efter friläggning. Kostnadsbesparingar genom mindre materialspill och en snabbare återställningsprocess.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt