Nyheter – Nyheter, Mögelskada, Vatten och stormskador, Sanering

Kunderbjudandet stärks i Göteborgsområdet

Under 2018 breddade Polygon Sverige AB sitt erbjudande genom att saneringsverksamhet etablerades i Stockholm, Mälardalen, södra Norrland och Dalarna. Tillväxten skedde genom förvärv av Refix Skadesanering AB och Caliber Sanering Sverige AB. I november tas nästa steg i utvecklingen då saneringsverksamhet startas även i Göteborg.

"Eftersom vi redan har en stark ställning inom vattenskador och avfuktning i Göteborg är det naturligt att stärka erbjudandet med saneringstjänster”, menar Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB. ”Nu får vi möjligheten att erbjuda våra kunder ett helhetsåtagande i skadorna även på västkusten".

Etableringen av saneringsverksamhet i Göteborg görs inte genom något förvärv denna gång. Istället har en chef rekryterats som är klippt och skuren för uppdraget, Patrik Liffner. Han har lång erfarenhet av marknaden för saneringstjänster och är redo att bygga upp verksamheten inom Polygon i Göteborgstrakten.

"Polygon är den ledande aktören på vattenskador och fukt i Sverige och det finns en stor potential när företaget nu bestämt sig för att bredda sitt erbjudande”, anser Patrik. ”Jag ser fram emot den utmaning det innebär att bygga upp en saneringsverksamhet i Göteborg där det idag finns ett flertal starka konkurrenter”, fortsätter han. ”Att Polygon finner det självklart att uppdrag ska göras med kvalitet och att kundens totalkostnad står i fokus är något som stämmer väldigt väl överens med mina egna värderingar”, uttrycker Patrik.

Verksamheten startar under november månad och kommer att utgå från företagets befintliga depåer i Kungälv och Frölunda.

För mer information kontakta Alexander Marklund, affärsenhetschef sanering, på alexander.marklund@polygongroup.com eller 08-82 22 00.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt