Nyheter – Miljö

Miljö prioriteras i nybyggt bostadsområde

Förslaget att skapa ett nytt naturnära bostadsområde i Tumba utanför Stockholm godkänns. Projektet som består av tre etapper ska bidra med 400 nya bostäder, en förskola och ett parkeringshus i området Kassmyra. Polygon anlitas av fastighetsutvecklaren Scandinavian Property Group (SPG) för strategisk miljöbyggnads- och miljöstyrningssamordning samt miljösamordning och miljöcertifiering i samtliga etapper.

“BOX Bygg har totalentreprenad i projekt Kassmyraåsenetapp 1, vilken omfattar tre flerbostadshus om totalt 138 hyresrätter samt fristående parkeringsgarage om 6157 kvm”, berättar Maria Nordberg, Polygons chef för miljötjänster. “Efter projektering är fokus att under produktionsfasen verifiera inför miljöcertifieringen enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär att vår miljösamordnare Gosia Gruszczynska genom miljöronder, uppföljningar och avstämningar med underentreprenörer förbereder allt inför verifieringen”, förklarar hon. “Även fuktsamordning och livscykelanalyser genom hela projektet ingår i Polygons ansvar. Den uppgiften har Mikael Kläth, fuktkonsult på Polygon”, fortsätter hon. ”Nu har dessa tre punkthus i etapp 1 certifierats enligt Miljöbyggnad Guld 3.1”.
 

Vad innebär certifiering via Miljöbyggnad?

“Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader inom områdena Energi och Inomhusmiljö samt Material och Kemikalier”, förtydligar Maria. “Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Guld-nivån är något de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, satsar på att få”, menar hon. Läs mer om nivåerna på SGBCs hemsida.
 

Varför en miljöcertifiering?

För de som väljer att miljöcertifiera är det en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på de som ska vistas i byggnaden. Andra argument är:
 
• lockar nya hyresgäster
• möjlighet att ta ut högre hyra pga fastighet i gott och miljöklokt skick
• en certifiering visar att byggnaden är i bra skick och genomtänkt
• konkurrensmedel gentemot andra fastighetsägare
• står för Miljö och Kvalitet!
 

Goda råd om du funderar på certifiering

“Låt certifieringen bli en naturlig del av byggprocessen, helst redan från programhandling eller tidigare. Ta in en miljökonsult som säkerställer att projektets miljömål genomsyrar de val som görs i projektet redan från start”, tipsar Maria. “Det är både tids-och kostnadseffektivt då det kan vara svårt och kostsamt att “korrigera i efterhand”. Det lönar sig i längden att lägga tid och pengar initialt på att utreda projektets förutsättningar”, upplyser Maria. “Kom även ihåg att välja krav som skapar mervärde för projektet och dess kommande brukare, inte bara för syns skull. Hållbarhet är en kvalitetsfråga både i nutid och framtid”, menar hon.
 

Miljöfokus fortsätter

Inför projektets andra etapp anlitas Maria att som Miljöbyggnadssamordnare för SPG säkerställa att även etapp 2 bestående av tre lamellhus klarar av att efter färdig projektering certifieras som Miljöbyggnad Guld.
 
Vill du veta mer om projektet? Kontakta då Maria Nordberg.
Ett nytt naturnära bostadsområde i Tumba utanför Stockholm. Polygon anlitas av fastighetsutvecklaren SPG för strategisk miljöbyggnads-och miljöstyrningssamordning samt miljösamordning och miljöcertifiering i samtliga etapper.

Bostadsområdet Kassmyra i Tumba utanför Stockholm

Först ut i projektet är Fågelbyn och Kvarteret Huvudgatan. Fas 1 & 2 börjar med hyresrätter, bostadsrätter, förskola samt kvarterets lokaler för lokal verksamhet kallat Pocket Space. Sedan kommer Fas 3 med bostadsrätter, 10 radhus och parkeringshus. Målet är att integrera kreativitet och hållbarhet i arkitekturen.

Polygons miljötjänster - miljöcertifiering, miljöinventering, miljösamordning

Har du funderingar kring miljöcertifiering?

Mer om Polygons utbud inom miljötjänster kan du läsa här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt