Nyheter – Nyheter

Polygon och AK-konsult lanserar tjänster inom förebyggande fuktsäkerhet

Polygon och AK-konsult lanserar ett nytt affärsområde för att stötta byggbranschen med förebyggande fuktsäkerhet. Bakgrunden är att byggbranschen står inför stora utmaningar med höga krav på lönsamhet, hårdare konkurrens och stramare tidplaner. Kunskap om fukt är avgörande för att möta kraven.

Polygon och AK-konsult är specialister på fuktsäkerhet och inomhusmiljö, torkteknik och klimatkontroll samt miljö och hållbarhet. I det nya affärsområdet Temporär klimatkontroll (TCS) samlas företagets specialistkompetens inom förebyggande fuktsäkerhet.

- Polygon och AK-konsult har lång erfarenhet av att hjälpa byggbranschen att lösa fuktproblem. Vi har märkt att ett förebyggande fuktarbete innebär att man kan spara stora belopp och mycket tid i byggprocessen, säger Tord Nilsson som är affärsområdeschef för TCS.

Undviker förseningar som beror på fukt

Fördelarna med ett förebyggande fuktsäkerhetsarbete är många. Genom att tidigt identifiera risker och bereda kritiska moment minskar behovet av akuta åtgärder som ofta blir dyra och orsakar förseningar. Förseningar är dessutom ofta förknippade med viten.

- Den ökade efterfrågan på energieffektivisering, lufttäthet, nya material och hållbara byggnader ställer högre krav på kunskap om fukt. Därför kan vi också bidra till att höja kvaliteten på den färdiga byggnaden.

I vårt nordiska klimat behöver vi hantera fukt från väderleken samtidigt som vi bygger med fukthaltiga material som betong, spackel och lim.

I det nya affärsområdet Temporär klimatkontroll (TCS) samlas Polygons och AK-konsults specialistkompetens inom förebyggande fuktsäkerhet.

Torktider för betong orsakar ofta avvikelser

Torktider för betong är ett område som ofta orsakar stora förseningar pga bristande kunskap. Polygon och AK-konsult är specialister på att beräkna torktider så att byggentreprenören kan välja rätt betongkvalitet och därmed hålla tidplanen och minska kostnaderna för akuta åtgärder.

- Vi är vana vid att komma in med högeffektiva avfuktare när torktiderna för betongen inte stämmer, eller när regnväder har fuktat ner byggplatsen. Men med vår specialistkompetens kan vi hjälpa byggföretagen att räkna rätt på torktiden redan från början, säger Tord Nilsson. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt