Nyheter – Nyheter, Vatten och stormskador, Fukt

Ny tjänst - Expertutlåtande inom 48 timmar

Nu erbjuder vi webtjänsten “Rådgivning online Vatten och Fukt” till dig som inom 48 timmar vill ha ett första utlåtande från en vatten- och fuktskadeexpert.

Digitalt när det passar dig, fysiskt när det behövs

När du hör av dig till oss är det såklart för att du har en fundering, känner oro eller har ett synligt problem gällande vatten- och fuktskador. Kontakta då vår Kundsupport och boka in ett möte med en fukttekniker. 

Vad innebär tjänsten?

Webtjänsten “Rådgivning online Vatten och Fukt” innebär att en tekniker under 20 minuter, via din mobil eller surfplatta, direkt kan göra en okulär bedömning av omständigheterna kring den misstänkta eller konstaterade skadan. Teknikern kan utifrån vad som iakttagits under videosamtalet, och de uppgifter du lämnar muntligen, rekommendera vidare handläggning.

Vad kostar tjänsten? 

Tjänsten kostar 695 kr inkl moms och du betalar mot faktura.

Väljer du att efter rådgivning via webben boka ett fysiskt besök för att vidare utreda din skada kommer du endast att debiteras 695 inkl moms för rådgivningen plus ditt försäkringsbolags pris för fysiskt besök.

När kan vi hjälpa till? 

1. Sprutar vatten fortfarande? Kontakta en rörmokare. Då själva läckan är åtgärdad så kontaktar du oss.

2. Är det avloppsvatten som orsakat skadan? Då är förutsättningarna att rädda byggnadsmaterialet kring skadan genom att torka betydligt sämre eftersom ytan som kommit i kontakt med vattnet är kontaminerad. Vi kan då fortfarande hjälpa till genom att boka in saneringstekniker som genomför en kontrollerad friläggning av det skadade området. Dessförinnan behöver dock skadan besiktigas.

3. Om det däremot gäller en utströmningsskada av rent vatten är det viktigt att veta när skadan skedde. Som tumregel gäller att byggnadsmaterial kan räddas genom att torka skadan upp till fem dygn efter att den inträffat, därefter finns risk för mögel på organiskt material. En individuell bedömning behöver dock göras av sakkunnig och vid tveksamheter finns även möjlighet till provtagning för att avgöra om det hunnit bli någon påväxt.

Vill du boka en rådgivning? Kontakta då Kundsupport på 020-235 235, order@polygongroup.com eller chatten på hemsidan.

Vill du boka en rådgivning?

Kontakta oss på 020-235 235, order@polygongroup.com eller chatten på hemsidan.

Skillnaden mellan en fysisk besiktning på plats, “Fuktskadekontroll”, och “Rådgivning online Vatten och Fukt”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt