Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev December 2018

En enskild vattenskada innebär inte några astronomiska kostnader för försäkrings- och fastighetsbolag. Totalt sett visar dock våra beräkningar att branschen kan spara ca 500 miljoner årligen och även radikalt minska miljöbelastningen. Att höja ribban för fukt och miljö är något som kommit i fokus i samband med att det pågår flera stora sjukhusprojekt i Stockholmsområdet. Även här handlar det om besparingar.

Hej kollegor i branschen,

Vi på Polygon och AK-konsult vill med detta nyhetsbrev lyfta fram goda exempel på hur man med en effektiv hantering av vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader kan spara stora kostnader. Därför har vi tittat lite extra noggrant på ett par av de uppdrag vi jobbat med under det gångna året. Trots att en enskild vattenskada inte innebär några astronomiska kostnader för försäkrings- och fastighetsbolag så är de dessvärre ganska vanliga. Totalt sett visar våra beräkningar att branschen kan spara ca 500 miljoner årligen och även radikalt minska miljöbelastningen med en smartare vattenskadehantering.

Att höja ribban för fukt och miljö är något som kommit i fokus i samband med att det pågår flera stora sjukhusprojekt i Stockholmsområdet. Även här handlar det om besparingar i flera dimensioner - både när det gäller byggnadsskador och när det handlar om produktivitet för den verksamhet som ska vara i lokalerna.

Polygon och AK-konsult vill som det ledande fuktföretaget dela med sig av sina kunskaper till branschen och under det gångna året skedde det bland annat genom deltagande på Fuktcentrums informationsdagar. Värt att nämna är att vi under hösten breddat vårt erbjudande till den viktiga Stockholmsmarknaden genom förvärvet av Refix Skadesanering AB. Vi kan därmed erbjuda sanering med efterföljande återställning och på så sätt hjälpa våra kunder med mera av ett helhetsåtagande.

Som bonus så här i juletider har vi även tagit fram en artikel om äkta hussvamp - en märklig företeelse som kan drabba trähus. Att hantera denna typ av svampangrepp är ytterligare ett område där vi kan hjälpa våra kunder, vilket visar på bredden i vårt erbjudande.

Mycket nöje med nyhetsbrevet!

God Jul och Gott Nytt År!

Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB och AK-Konsult Indoor Air AB

 

Läs nyhetsbrevet i pdf-format

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt