Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev December 2019

Läs om hur branschen som hanterar byggnadsskador förändras då nya investerare kommer in och ägarbyten sker. Hur kan Polygon och AK-konsult utveckla branschen genom att testa nya miljövänligare metoder för sanering och vilket detektivarbete krävs egentligen för att hitta radonläckage?

Hej branschkollegor,
 
Polygon och AK-konsult summerar ännu ett år med att fördjupa arbetssätt och processer för att förebygga och avhjälpa vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader.
 
På många sätt har 2019 varit ovanligt händelserikt då branschen för att hantera byggnadsskador håller på att förändras. Nya investerare har gjort entré på den svenska marknaden då finska RAKSYSTEMS har förvärvat Dry-IT och SSG Nordics danska moderbolag har sålts till riskkapitalbolaget Polaris. Även Relitas moderbolag Recover Nordic har sålts till EQT, vilket är ett av världens största riskkapitalbolag med sin bas i Stockholm. Ofta initierar ägarbyten förändringar i nästa led och för bara någon vecka sedan förvärvade SSG Nordic EBE Gruppen i Göteborg.
 
Att nya ägare vill investera i vår bransch är i grunden positivt då det visar vilka möjligheter som finns. Vi på Polygon och AK-konsult delar denna positiva grundsyn och vi försöker fortlöpande investera i att utöka vår verksamhet, men vi strävar även efter att utveckla branschen som helhet. Digitalisering är ett område där vi försöker ligga i absolut framkant och 2019 är året då intelligenta internetuppkopplade sensorer (IoT - Internet of Things) börjar få genomslag på allvar. Polygonkoncernen har investerat i den nya teknologin och kommer att integrera den i kunderbjudandet framöver.
 
Ett annat spännande projekt som pågår inom ramen för SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) är hur beräkningar av fukttransport i material kan användas både för att optimera och effektivisera byggprocessen, men även för att förebygga framtida byggnadsskador. Polygon och AK-konsult är aktiva i detta arbete både i uppdrag och när det gäller att tillsammans med branschen i övrigt utveckla nya metoder.
 
Givet allt detta så tror jag vi kan förvänta oss ett väldigt spännande 2020.
 
God Jul och Gott Nytt År!
Thomas Perman

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt