Nyheter – Nyheter

Hållbarhet handlar inte bara om klimatförändringar. Även skonsam men effektiv skadehantering och förebyggande åtgärder är viktigt att belysa. Vad kan göras för att förhindra och begränsa skadeverkningarna på samhällen och byggnader? För att skapa en plattform att diskutera detta i branschen står Polygon värd för ett skyfallssymposium i april.

 

Kära branschkollegor,

Året 2023 är till ända och det har varit ett mycket utmanande år för bygg- och fastighetsbranschen. Stigande räntor och en avmattning av ekonomin i stort har haft en dramatisk påverkan på nyproduktionen i allmänhet och bostadsbyggandet i synnerhet. Detta är en verklighet vi har att hantera och även om räntorna spås falla tillbaka under 2024-2025 kommer det ta lång tid innan produktionen är tillbaka på 2021 års nivå. 

Som om inte detta vore tillräckligt utmanande så pågår ett paradigmskifte i branschen mot mer hållbara byggnader, i nyproduktion såväl som i förvaltning. När det gäller hantering av byggnadsskador så är försäkringsbranschen dessutom en starkt drivande kraft när det gäller just hållbarhet. Kort sagt är det en utveckling som kommer att fortsätta. Det bästa vi kan göra är att ta till oss förändringarna och omsätta dem i praktisk handling. 

Hållbarhet handlar inte heller bara om klimatförändringar även om det är en väldigt viktig komponent. De senaste årens väder i Sverige gör ju också att man börjar fråga sig vilka utmaningar vi kommer att ha framöver i spåren av en varmare värld. Vad kan göras för att förhindra och begränsa skadeverkningarna på samhällen och byggnader? Under både 2021 och 2023 har det varit oerhört omfattande skyfall i stora delar av Sverige där Gävle 2021 sticker ut som det enskilt största. För att skapa en plattform att diskutera detta i branschen står Polygon värd för ett skyfallssymposium i april. Läs mer om evenemanget i detta nyhetsbrev.

Varma hälsningar,
Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB 

Nyhetsbrev i pdf-format

Polygons externa nyhetsbrev februari 2024

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt