Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev Juni 2017

Sommaren är här och med den även risken för både skyfall och hög luftfuktighet. Minimera problem med inomhusmiljö och byggskador genom att mäta fukt på rätt sätt. Läs mer här om både utmaningar och lösningar! Nya tuffare krav på fukthantering följer Sveriges miljömål. Polygon och AK-konsult är delaktiga i utvecklingen. Är du uppdaterad?

Hej branschkollegor,

Sommaren är här och med den även risken för både skyfall och hög luftfuktighet. Detta innebär risker där befintliga byggnader utsätts för läckage, det regnar in på byggen och olika typer av tillverkningsindustrier kan få problem när de fast installerade avfuktarna inte räcker till. Polygon och AK-konsult är specialister på att förebygga och hantera vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. För vår del innebär sommaren att högsäsongen står för dörren.

Tuffare krav på fukthantering
Förutom ovan nämnda faktorer som är säsongsmässiga och hänförbara till vädret, finns det för närvarande några andra viktiga och betydelsefulla faktorer som påverkar vår bransch.

För det första vill vi lyfta det faktum att olika miljöklassningssystem, både för nya och befintliga byggnader, vinner mark i en aldrig tidigare skådad omfattning. Detta innebär bland annat att det kommer nya och tuffare krav på hur man ska hantera fukt under både byggnation och i byggnadens förvaltningsfas. Polygon och AK-konsult är delaktiga i denna utvecklingen och ni kan läsa mer om det i avsnittet om Sveriges nya miljömål.

Mät fukt på rätt sätt - minimera hälsofara och byggskador
För det andra byggs det i en omfattning som vi inte sett på många år och för att inte skapa framtida problem med inomhusmiljö och byggskador gäller det att göra rätt från början. Att kunna mäta fukt på ett korrekt sätt är en nyckelfaktor och det finns betydande utmaningar inom detta område vilket vi vill belysa i artikeln om läckande mäthål.

För det tredje ökar medvetenheten om att bristande hantering av vattenskador och fuktproblem kan leda till allvarliga inomhusmiljöproblem. En miljö där människor mår dåligt på grund av olika allergiska reaktioner, vilket nyligen uppmärksammades stort av TV4. Se inslaget på vår hemsida under Nyheter.

Det finns med andra ord ingen brist på utmaningar och vårt mål är att vara en kompetent partner till branschen inom detta område.

Läs vårt nyhetsbrev i pdf-format till höger!

Glad sommar!

 Thomas Perman, VD för Polygon och AK-konsult

Thomas Perman
VD för Polygon och AK-konsult 

 

Nytt format på nyhetsbrevet - klicka och läs!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt