Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev Juni 2018

Förståelsen för konsekvenserna av en bristfällig hantering av fukt i byggnader sprider sig i branschen, vilket i förlängningen kommer att bidra till en ökad lönsamhet och lägre kostnader för skador. Inom Polygon och AK-Konsults specialområde, tjänster inom fukt och miljö, upplever vi en tydlig trend mot förebyggande arbete.

Hej branschkollegor,

Även om det mesta talar för att vi kanske passerat konjunkturtoppen när det gäller nyproduktion för den här gången, kommer med största sannolikhet ROT-renoveringar att bidra till att stabilisera branschen. Därför ser vi framför oss en fortsatt god efterfrågan, om än på en lite lägre nivå.

Inom Polygon och AK-Konsults specialområde, tjänster inom fukt och miljö, upplever vi en tydlig trend mot förebyggande arbete, vilket vi försöker belysa i detta nummer av vårt nyhetsbrev.

Förståelsen för konsekvenserna av en bristfällig hantering av fukt i byggnader sprider sig i branschen, vilket i förlängningen kommer att bidra till en ökad lönsamhet och lägre kostnader för skador. Flera undersökningar pekar på att så mycket som två tredjedelar av alla byggnadsskador är hänförbara till påverkan av fukt- och vatten, varför potentialen till förbättring är enorm.

Vi på Polygon och AK-Konsult vill vidare önska alla läsare av nyhetsbrevet en riktigt trevlig sommar!

Vänliga hälsningar,
Thomas

 

LÄS NYHETSBREVET I PDF-FORMAT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt