Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev Juni 2019

Polygon och AK-Konsult fortsätter att vara med och leda förändring och bidra till att ny kunskap sprids i branschen. För att beräkna skaderisk på konstruktion, och därmed framtida inomhusmiljöproblem, försöker vi i ett SBUF-finansierat projekt standardisera beräkningar av hur fukt omfördelas i betong över tid. Läs även mer om varför goda relationer är ovärderliga och om hur vi kallas in som fuktexperter efter en brand i två flerfamiljshus.

Bästa branschkollegor,

Sommaren är redan här och frågan på allas läppar är väl om den ska blir lika torr och varm som 2018. Med tanke på bränder, grundvatten och elpris får vi väl i ärlighetens namn hoppas att så inte blir fallet.

Branschen för hantering av byggnadsskador, både avhjälpande och förebyggande, är stadd i förändring och håller på att konsolideras. Nyligen förvärvade finska Raksystems Dry-IT, landets ledande konsult specialiserad på fukt, energi och miljö.

Polygon och AK-Konsult kommer fortsätta att vara med och leda förändringen och bidra till att ny kunskap sprids i branschen. Vi har därför valt att engagera oss i ett SBUF-finansierat projekt som tar sikte på att standardisera omfördelningsberäkningar. Det vill säga beräkningar av hur fukt omfördelas i betong över tid och om detta kan innebära risker för skador på konstruktionen, vilka i förlängningen kan leda till  inomhusmiljöproblem.

Vi strävar ständigt efter att hjälpa våra kunder att uppnå den lägsta totalkostnaden för hantering av fukt- och vattenskador. Därför försöker vi alltid åtgärda problem på ett så tidigt stadium som möjligt, helst redan i projekteringen innan bygget påbörjats. Om inte detta är möjligt så kan ronderingen av ett bygge eller statusinventering av ett befintligt
fastighetsbestånd vara det näst bästa alternativet. Oavsett finns Polygon och AK-konsult till hands för att hjälpa våra kunder att hantera sina utmaningar.

Trevlig sommar!

Thomas Perman
VD Polygon och AK-konsult

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt