Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev Juni 2021

Cirka 30 timmars regn resulterade i drygt 400 inkomna skadeärenden på en vecka i Stockholm. I Skåne vattenskadas nyproduktionen av modullägenheter och vi gör en besparing på närmare en halv miljon åt uppdragsgivaren. Stockholms 24.000 kvm nya life science center byggs. Hållbarhet och miljötänk ger oss uppdrag med programhandling och miljöcertifiering. Hur stöttar vi försäkringsbolagen med kommunikation och hur stärks vi av att vara en internationell koncern?

Hej branschkollegor,

En speciell period är förhoppningsvis snart till ända i takt med ökad vaccinationsgrad och kanske finns det utrymme för våra myndigheter att successivt lätta på de nuvarande restriktionerna. Detta är naturligtvis oerhört välkommet inom många branscher som drabbats oerhört hårt av pandemin såsom resor, hotell, evenemang och turism. Vi som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen har självfallet också påverkats, men har ändå varit relativt förskonade från de extrema nedgångar i efterfrågan som man upplevt i andra branscher.

På Polygon- och AK-Konsult där vi jobbar med att avhjälpa och förebygga vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader har pandemin självfallet märkts av genom nya sätt att jobba. Bland annat med fler inslag av distansarbete och fjärrmöten, nya rutiner för att säkerställa säkerheten för våra anställda och genom att vissa uppdrag som inte är akuta skjutits på framtiden. Fastighetsägare har ofta fullt förståeligt valt att inte exponera tex hyresgäster för besök från entreprenörer i de fall åtgärderna kan utföras längre fram utan några större negativa konsekvenser. Dessutom börjar det märkas att nyproduktionen mattas av i takt med större osäkerhet om framtiden, vilket självklart är negativt för en investeringsdriven bransch.

Skyfall över huvudstaden de senaste veckorna visar dock på naturens krafter. Hur svagheter i byggnadskonstruktioner och kapacitetsbegränsningar i dagvattensystem blir uppenbara. När det står en meter vatten i källaren eller när det har kommit in stora mängder vatten i ett pågående bygge och byggnadsmaterialet börjar mögla, då måste åtgärder vidtas omedelbart. Det går dock alltid att begränsa skador, allra helst ska ju fukt- och vattenskador projekteras bort. Men där det inte går har branschen för hantering av byggnadsskador, där Polygon Sverige AB är en del, lösningar på många problem som kan kännas olösliga.

Trevlig sommar och låt oss hoppas att vi kan ses efter semestrarna!

Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB

NYHETSBREV I PDF-FORMAT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt