Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev Oktober 2020

Ett år präglat av Covid-19. Men ser vi bortom anpassade arbetssätt och processer, finns de utmaningar vi hade före pandemin kvar, bland annat den globala uppvärmningen och utsläpp av koldioxid. Rädda ekonomiska värden genom att torka istället för att riva, går det? Kan vi baserat på statistiken i vår omfattande studie redovisa för vår CO2-påverkan i skadorna? Självklart, läs mer om det här!

Hej branschkollegor!

Efter ett år helt präglat av den pågående Coronapandemin gäller det nu för branschen att hitta nya vägar att fortsätta driva verksamheten framåt. Det finns idag inget som tyder på att pandemin kommer att försvinna, utan det gäller att bygga arbetssätt och processer som tar hänsyn till de nya förutsättningarna. Här är medarbetarnas säkerhet alltid vår första prioritet och social distansering, hygien och nya mötesformer är exempel på saker som måste integreras i vardagsarbetet.

Om vi ändå försöker titta bortom Corona, finns förstås de utmaningar vi hade före pandemin kvar och den enskilt viktigaste är den globala uppvärmningen. Utsläppen av koldioxid måste begränsas och varje bransch och sektor i samhället måste ta sitt ansvar om den pågående utvecklingen ska kunna brytas.

Byggbranschen är en stor källa till utsläpp och produktionen av byggmaterial är den faktor som är viktigast att adressera. Både genom att ta fram nya och mer miljövänliga material, men även genom att undvika att producera material i onödan. Om producenterna har en nyckelroll när det gäller materialutveckling så har byggnadsskadebranschen en nyckelroll när det gäller att undvika kassation av material som skulle kunna fortsätta att användas.

En snabb hantering vid fukt- och vattenskador skapar förutsättningar för att torka istället för att riva. Flera ledande aktörer, inom bland annat försäkring av fast egendom, driver nu utvecklingen stenhårt och frågan är högt uppe på agendan på högsta ledningsnivå.

Branschen har nu en möjlighet att ta ansvar och bidra till ett hållbart samhälle för våra barn och barnbarn.

Vänliga hälsningar,

Thomas Perman
VD Polygon och AK-konsult

Nyhetsbrev i pdf-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt