Nyheter – Nyheter, Vatten och stormskador, Sanering

Din helhetsleverantör när olyckan är framme

I detta nyhetsbrev vill vi informera om vilka tjänster inom brand- och storskador vi kan erbjuda samt beskriva ett antal projekt vi redan genomfört. Polygon har sett över strategin och beslutat att bli en ledande aktör även inom brand- och storskador. Planen för vår saneringsverksamhet är att steg för steg utöka vår närvaro i landet – alltid med kvalitet som första prioritet.

Bästa restvärdesledare,

om vi ska vara ärliga har inte Polygon Sverige under de senaste 10 åren varit någon stor aktör på den svenska marknaden för brandskador. Bakgrunden till det har varit vårt starka fokus på avfuktning, där vi är Sveriges utan jämförelse ledande företag med vår bakgrund inom Munters. Sedan 2018 har vi dock sett över vår strategi och beslutat oss för att bli en ledande aktör även inom brand- och storskador. Vi har därför byggt upp en saneringsverksamhet som i dagsläget täcker Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Södra Norrland och Västra Götaland. Planen är att steg för steg utöka vår närvaro ytterligare. Expansionen får dock aldrig gå så fort att vi tappar kvalitet i uppdragen, det är alltid vår första prioritet.

I detta nyhetsbrev vill vi informera om vilka tjänster vi kan erbjuda i dagsläget samt beskriva ett antal projekt vi redan genomfört. Då vi ingår i en internationell koncern med över 7000 anställda, som på de flesta av sina 16 marknader är en stor aktör inom brand- och storskador, har vi bestämt att från början basera vår verksamhet på metoder i internationell världsklass när det gäller kvalitet och effektivitet. Ett par av dessa beskriver vi i detta nyhetsbrev. Det är dessutom viktigt att betona att Polygonkoncernen har beprövad erfarenhet av att kraftsamla internationellt vid större skador så resurser ska aldrig vara en begränsning när man jobbar med Europas största företag inom skadebegränsning.

Det är vår förhoppning att Polygon framöver kommer finnas som ett alternativ till de övriga ledande svenska leverantörerna inom området brand- och storskador. Med vårt motto “Always by your side” vill vi signalera hur vi tänker. Att vi ska finnas på plats i skadorna med den senaste tekniken, de största resurserna och med respekt och medkänsla för de drabbade. Vi ska dessutom alltid genomföra våra uppdrag med integritet och hög affärsetik gentemot både kunder, anställda och leverantörer.

Med förhoppning om ett utökat samarbete de kommande åren.

Thomas Perman
VD Polygon Sverige

Nyhetsbrev Storskador restvärdeledare

Nyhetsbrev Storskador i pdf-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt