Nyheter – Inomhusmiljöproblem

Partiklar

Partiklar är bärare av föroreningar

Byggnadsmaterial, inredning och ventilationssystem kan orsaka höga partikelhalter i rumsluften. Partiklarna kan också vara bärare av kemiska föroreningar och allergiframkallande ämnen. Därför är målet att ha en så låg partikelhalt som möjligt.

Flera mätmetoder

För att kontrollera partikelhalten finns en rad olika mätmetoder. Det kanske vanligaste sättet är att kontrollera partikelbalansen via mätningar utomhus, i tilluften och i rumsluften. Med den här typen av mätning framgår det också om ventilationssystemet avger partiklar till rumsluften. 

Inomhusmiljöproblem

Under kategorin Inomhusmiljöutredning kan du läsa om några inomhusmiljöproblem som vi regelbundet stöter på i byggnader. Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam.

Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt