Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador

Personlig relation med gemensam kund ger synergieffekter

Förvärvet av Refix Skadesanering i oktober 2018 har inneburit att Polygon|AK kan erbjuda ett helhetsåtagande som underlättar för kunden samtidigt som det bidrar till en smidig skadehanteringsprocess internt. En helhetslösning med tjänster från sanering och rivning till fuktutredning och återställande, gagnar både oss och en viktig gemensam kund, nämligen Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen ägs av Botkyrka kommun utanför Stockholm och innefattar områdena Alby, Fittja, Norsborg, Tumba och Storvreten. Bolaget äger och förvaltar cirka 11 000 bostäder där närmare var tredje Botkyrkabo huserar.

God relation är A och O
“Det gäller att ha god personlig kontakt med kontoren och då framförallt med områdesassistenterna”, berättar Alexi Diakite, produktionsledare på Refix Skadesanering. “Att vara serviceminded och att kunna förmedla ett genuint intresse är superviktigt, eftersom det gör att skadehanteringsprocessen blir kortare genom ett smidigt flöde och förlopp parterna emellan”, menar han. “Vårt mål är såklart att kunden ska bli nöjd och i slutändan vill vi ju att de boende får minsta möjliga besvär vid skada i deras bostad”, säger Alexi med eftertryck.

Cirka fem uppdrag i veckan kommer in till oss från Botkyrkabyggen. De vanligaste uppdrag som inkommer via Botkyrkabyggen gäller brand- och vattenskador, men även klotter, sanering av trapphus och återställning. När det gäller fuktutredningar hanterar kunden idag ca 90% av dessa på egen hand, men andelen fuktuppdrag till Polygon|AK ökar.

“Polygon|AKs fuktkunskap är ett enormt stöd och denna expertis leder till att vi kan ta oss an och offerera större vattenskador”, tycker Alexi. “Vi säljer nu in helhetsprojekt och när vi kompletterar varandras erbjudande och uppdrag är vi båda starkare i relationen till slutkunden”, fortsätter han. “Det som vid uppköpet var nya rutiner har idag utkristalliserats till en smidig process. Vi är en starkare enhet med mer att erbjuda, vilket sparar kunden kontaktytor, tid och därmed pengar eftersom vi har allt under ett tak”, övertygar Alexi.

Helhetslösning för skadehantering
“Då Polygon köpte Refix skapade detta ett mervärde för båda företagen”, anser Mikael Bleckberg, fukttekniker på Polygon och AK-konsult. “Refix har nu möjligheten att fullt ut erbjuda fukt- och vattenskadeexpertis att föregå rivning och återställning, medan Polygon utökat erbjudandet genom att kunna bistå med sanering och återuppbyggnad efter skada”, förklarar han. “Det känns toppen att kunna rekommendera professionell skadesanering till hyresgästerna så att de kan få den bästa hjälpen med sin skada”, fortsätter Mikael. “Ännu roligare är det att kunna presentera Refix som en del i den egna koncernen. Det finns ett stort utbud av skadesaneringsfirmor och jag kan nu rekommendera de jag litar på fullt ut”, avslutar han.


Både Alexi och Mikael tror att anledningen till att Botkyrkabyggen anlitar bolaget beror på att vi utöver erbjudandet om en helhetslösning för hela skadehanteringsprocessen, även har en genuin och hjälpsam relation med kunden. Att kunden på grund av medarbetarnas bemötande känner att vi gjort vårt yttersta i uppdraget gör att de återkommer med allt fler uppdrag.  

Vill du veta mer? Kontakta Alexi Diakite  eller Mikael Bleckberg.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt