Nyheter – Riskkonstruktioner

Platta på mark

Hus som är grundlagda med betongplatta på mark med felaktig konstruktion får ofta fuktproblem med mögel- och bakterietillväxt. Faktum är att flera av de konstruktioner som svenska byggnormer rekommenderade på 1960- och 1970-talen har visat sig vara helt felaktiga ur en fuktteknisk synvinkel.

Platta på mark 

Flera varianter av platta på mark

Betongplatta på mark finns i en rad olika utföranden och är en vanlig konstruktion i Sverige. Den vanligaste konstruktionen innebär att en betongplatta gjuts direkt på marken. Marken under plattan består ofta av ett lager markfyllning som är tänkt att fungera som kapillärbrytande skikt.

Fuktproblem Flera varianter av platta på mark

Hus som är grundlagda med betongplatta på mark med felaktig konstruktion får ofta fuktproblem med mögel- och bakterietillväxt. Faktum är att flera av de konstruktioner som svenska byggnormer rekommenderade på 1960- och 1970-talen har visat sig vara helt felaktiga ur en fuktteknisk synvinkel.

Var kommer fukten ifrån?

Om du lägger en presenning på marken blir den alltid fuktig på undersidan. Precis på samma sätt fungerar det med en platta på mark-konstruktion. Därför kan man utgå från att marken under betongplattan alltid är fuktig.

Överliggande isolering

Problemet uppstår framförallt när betongplattan har en överliggande isolering. Det beror i allmänhet på att den underliggande markens relativa fuktighet är nära 100 procent. Marken har i princip samma temperatur som betongplattan och i kombination med en diffusionstät golvbeläggning blir den relativa fuktigheten i betongen också nära 100 procent. Då uppstår skador om organiskt material som trä eller vattenbaserade golvlim kommer i kontakt med den fuktiga betongen.

Underliggande isolering

Om isoleringen istället ligger under betongplattan har konstruktionen mycket bättre förutsättningar. Huvudsaken är att byggfukten i betongen har fått torka ut tillräckligt innan täta mattor eller ytskikt läggs på. Den största skillnaden mellan ovanliggande och underliggande isolering är att i det senare fallet hålls betongplattan varm. Därmed blir den relativa fuktigheten lägre än i underliggande mark. 

Riskkonstruktioner

Under kategorin Riskkonstruktioner har vi samlat några av de vanligaste riskkonstruktionerna som vi stöter på vid fuktrelaterade skador i byggnader. Ett centralt begrepp som återkommer är relativ fuktighet, RF, som definieras som mängden vattenånga i en luftvolym i förhållande till den maximala mängd vattenånga samma volym kan innehålla. RF används också som ett mått på byggnadsmaterials fuktstatus/innehåll.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt