Nyheter – Nyheter

Polygon är med och påverkar Sveriges nya miljömål

Sveriges miljömål blir allt tuffare. För att kunna anpassa Bygg och Fastighetsbranschen efter den miljöteknik som utvecklats har Sweden Green Building Council (SGBC) uppdaterat certifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0, även kallat MB3.

Maria Nordberg, Chef Miljötjänster på Polygon, är ordförande i en av de 12 utsedda specialistgrupperna i projektet hos SGBC, vilket är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. 

”Det nya systemet är resultatet av ett samarbete med Bygg- och Fastighetssektorn, akademi och myndigheter. Vi får ekonomiskt stöd av Energimyndigheten och byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling, SBUF, säger Maria.

MB3-projektet har inneburit en komplett översyn av hela systemet, för både nyproduktion och befintliga byggnader. Bland annat har man sett över indikatorerna för livscykelanalyser och klimatpåverkan, satt krav på redovisning av beräkning av uttorkningstider och kontroll av lokal lufttäthet, samt satt högre krav för dagsljus och tagit nya grepp kring primärenergifaktorer.

”Det är ett otroligt spännande uppdrag, där jag drar nytta av mitt arbete inom Polygon och AK-konsult, säger Maria. Finn mer detaljerad information om MB3 här

Läs mer om certifieringssystemet Miljöbyggnad här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt