Nyheter – Nyheter

Polygon Biokontroll

Rädda värden och minska CO2-utsläpp med Polygons Biokontroll! Att torka är betydligt mer miljövänligt och kostnadseffektivt än att riva och återställa efter en vattenskada. Med den unika tjänsten Polygon Biokontroll går det att snabbt avgöra om och i vilken omfattning ett material är mikrobiellt skadat efter en vattenskada. Resultatet från den ackrediterade analysmetoden visar om ett material behöver rivas eller om det räcker med en torkinsats.

Med Polygon Biokontroll mäts den totala mängden biomassa av mögel, bakterier och arkéer. Skadliga nivåer märks inte med blotta ögat utan kräver en provtagning. Specialutbildade tekniker från Polygon och en egen bedömningsgrund som är framtagen av Polygon krävs för att hantera proverna och bedöma analysen på rätt sätt.

"Polygon Biokontroll hjälper försäkringsbolag, byggföretag och fastighetsägare att sänka kostnaderna för rivning och återuppbyggnad efter en vattenskada. Samtidigt kan vi erbjuda en kvalitetssäkring av skadehantering och byggprocesser", berättar Kent Bergström, teknik- och utbildningsansvarig på Polygon Sverige AB. "Med Polygon Biokontroll kan vi på bara två arbetsdagar lämna klara besked om ett material är mikrobiellt skadat eller inte", fortsätter han. "När provresultaten visar att det finns mer påväxt än normalt kan Polygon med säkerhet uttala sig om det är nödvändigt att gå vidare med andra saneringsmetoder", menar Kent.

Tjänsten togs fram av Polygon tillsammans med Eurofins Pegasuslab AB för snart tio år sedan och idag har Polygon Sverige en databas med drygt 3000 provsvar. Databasen innebär att Polygon har byggt upp en djupgående kunskap om hur vattenskadat material förändras över tid.

"Polygon Biokontroll är ett spännande och unikt projekt", uttrycker Joakim Honkanen på Eurofins Pegasuslab. Han är specialistrådgivare och har ansvarat för laboratoriets produktutveckling av Polygon Biokontroll. "Vi har sett att Polygon Biokontroll har fungerat otroligt bra. Tjänsten har sparat stora belopp för kunderna eftersom det är möjligt att kvalitetssäkra åtgärderna efter en vattenskada" ler Joakim stolt. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB
Telefon: 070-750 26 13
E-post: thomas.perman@polygongroup.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt