Nyheter – Nyheter

Nylansering av Polygon Biokontroll

Med den unika tjänsten Polygon Biokontroll går det att snabbt avgöra om och i vilken omfattning ett material är mikrobiellt skadat efter en vattenskada. Resultatet från den ackrediterade analysmetoden visar om ett material behöver rivas, eller om det räcker med en torkinsats som är betydligt mer kostnadseffektivt och miljövänligt än att riva och återställa byggnaden.

- Polygon Biokontroll hjälper försäkringsbolag, byggföretag och fastighetsägare att sänka kostnaderna för rivning och återuppbyggnad efter en vattenskada. Samtidigt kan vi erbjuda en kvalitetssäkring av skadehantering och byggprocesser, berättar Kenth Bergström som är teknik- och utbildningsansvarig på Polygon Sverige AB.

Med Polygon Biokontroll mäts den totala mängden biomassa av mögel, bakterier och arkéer. Skadliga nivåer märks inte med blotta ögat utan kräver en provtagning. Specialutbildade tekniker från Polygon och en egen bedömningsgrund som är framtagen av Polygon krävs för att hantera proverna och bedöma analysen på rätt sätt.

- Med Polygon Biokontroll kan vi på bara två arbetsdagar lämna klara besked om ett material är mikrobiellt skadat eller inte. När provresultaten visar att det finns mer påväxt än normalt kan Polygon med säkerhet uttala sig om det är nödvändigt att gå vidare med andra saneringsmetoder, kommenterar Kenth Bergström.

Polygon Biokontroll

Tjänsten togs fram av Polygon tillsammans med Eurofins Pegasuslab AB för snart tio år sedan och idag har Polygon Sverige en databas med drygt 3000 provsvar. Databasen innebär att Polygon har byggt upp en djupgående kunskap om hur vattenskadat material förändras över tid.

- Polygon Biokontroll är ett spännande och unikt projekt. Vi har sett att Polygon Biokontroll har fungerat otroligt bra, och att tjänsten har sparat stora belopp för kunderna eftersom det är möjligt att kvalitetssäkra åtgärderna efter en vattenskada, säger Joakim Honkanen på Eurofins Pegasuslab. Joakim Honkanen är specialistrådgivare och har ansvarat för laboratoriets produktutveckling av Polygon Biokontroll.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Perman
VD Polygon Sverige AB
Telefon: 070-750 26 13
E-post: thomas.perman@polygongroup.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.