Nyheter – Nyheter, Miljö

Polygon engagerar sig i Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Polygon-koncernen ökar nu klimatengagemanget genom att sätta upp mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatforskningen och SBTi. För bara några år sedan handlade klimatarbete endast om att ”göra något bra”. På grund av ökade omvärldskrav och ny lagstiftning är idag ett aktivt klimatarbete snarare en förutsättning för att kunna skapa goda affärer.

FN har utfärdat en varning gällande den senaste klimatforskningen från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och beskriver den som en "varningsflagg för mänskligheten". Utan omedelbara och betydande utsläppsminskningar från alla nationer, uppger FN att det kommer att vara omöjligt att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C.

Vetenskapligt baserade klimatmål

Polygon Group har åtagit sig att fastställa utsläppsminskningar i linje med klimatvetenskapen och initiativet Science Based Targets (SBTi) kriterier. Vi som organisation kommer att sätta upp vetenskapligt förankrade kortsiktiga mål som beskriver hur vi ska minska våra utsläpp under de kommande 5-10 åren. De kommande 24 månaderna kommer vi definiera exakt vilka våra minskningsåtaganden kommer att vara och få dem godkända av SBTi.

Ett självklart steg för koncernen

"Vårt engagemang i SBTi är något vi inte tar lätt på, det innebär en betydande förändring för vår verksamhet", säger Axel Gränitz, vd för Polygon-koncernen. "Att återställa snarare än att ersätta är kärnan i vad vi alltid har strävat efter att göra. Vi har dessutom goda förutsättningar att samarbeta med våra kunder för att uppnå våra gemensamma mål. Polygon Group tog ett viktigt steg genom att göra en detaljerad bedömning av sitt globala miljöavtryck 2021 med stöd av en ledande aktör inom koldioxidredovisning", uttrycker han.

"Omkring 90 procent av ett försäkringsbolags klimatavtryck ligger i deras leveranskedja, vilket de i praktiken inte har någon kontroll över", menar Axel. "Polygon Group har åtagit sig att arbeta i partnerskap med alla sina kunder, förbättra processer och vidta åtgärder för att göra verkliga minskningar av det gemensamma negativa klimatavtrycket", fortsätter han. "Företaget gör förbättringar på ett antal områden samtidigt. Allt från att minska antalet resor genom fjärravläsning, planera effektiva reserutter och torka istället för att riva, till att minska energiförbrukningen för torkutrustning, använda mer miljövänliga material och förbättra avfallshanteringen. Vi har åtagit oss att engagera alla intressenter - anställda, leverantörer och kunder - för att åstadkomma en betydligt lägre miljöpåverkan", förmedlar Axel.

Polygons kärnverksamhet är hållbar

Polygons filosofi har länge varit att spara värden, snarare än ersättning och återuppbyggnad, som främsta metod vid egendomsskador. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra metoder och utöka mängden material som kan räddas. Ett antal IoT-verktyg (Internet of Things) har införts, medan teknik och tjänster utvecklats för att övervaka, förebygga och begränsa skador.

"Att bedriva hållbar verksamhet är inget nytt mål för Polygon Group. Men vi inser att våra insatser och åtgärder måste påskyndas om IPCC:s förutsägelser ska kunna undvikas", tycker Camilla Annerling Barck, hållbarhetschef på Polygon Group. "Jag är mycket stolt över de framsteg mina kollegor i Polygons verksamheter runt om i världen redan har gjort, men vi är medvetna om att vi har mycket kvar att göra.  Att engagera sig i SBTi är ett viktigt steg på vår hållbarhetsväg. Som man brukar säga, det finns ingen planet B", säger Camilla med eftertryck.

Vårt formella åtagande kan ses här.

Vill du vet mer?
Vill du veta mer om vårt engagemang? Kontakta Camilla Annerling Barck, Hållbarhetschef Polygon Group camilla.annerling.barck@polygongroup.com, 0732-50 51 03

Vad är SBTi?

SBTi är ett globalt organ, ett samarbete mellan United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och CDP. Det möjliggör för företag att sätta upp mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatforskningen.

Vetenskapligt förankrade mål är mål för minskning av växthusgasutsläpp, vilka ligger i linje med den nivå av koldioxidminskning som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet. Nämligen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriell nivå.

Vi är det hållbara alternativet

Polygons hållbarhetsprogram är grunden för hela vår verksamhet och en naturlig del i allt vi gör. Vi kallar det för vårt ansvar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt