Nyheter – Nyheter

Polygon förvärvar BM Fuktteknik AB

Polygon Sverige AB har den 1 november 2021 förvärvat BM Fuktteknik AB, vilka utgår från Svedala och verkar i Skåneregionen.

BM Fuktteknik, som grundades av Mikael Wolf vid millennieskiftet, levererar tjänster främst inom besiktning, avfuktning och fuktmätning till fastighetsbolag och byggentreprenörer. Företaget har en stark ställning i sin lokala marknad, medarbetare med lång erfarenhet från branschen och stor kapacitet inom avfuktning. Detta gäller inte minst temporär avfuktning och uppvärmning av nyproduktion som är ett område där utvecklingen går väldigt snabbt mot ett fuktsäkrare sätt att bygga. 

Förvärvet innebär att Polygons kundbas i regionen breddas. Samtidigt får BM Fuktteknik tillgång till en bredare portfölj av tjänster, såsom lufttäthetsprovning och andra konsulttjänster, genom att ingå i det större sammanhang som Polygon erbjuder. Att båda bolagen har ett liknande angreppssätt när det gäller leverans i uppdrag kommer att underlätta det kommande samarbetet.

BM Fuktteknik kommer att drivas vidare som en egen legal enhet inom Polygon Sverige AB. Mikael Wolf fortsätter som VD under den tid som krävs för att säkerställa en smidig integration i Polygon för våra medarbetare i båda bolagen samtidigt som leveransen till våra kunder ska utvecklas och förbättras ytterligare.

”Jag är mycket glad att få bli en del av Polygon”, uttrycker Mikael Wolf, VD på BM Fuktteknik AB. ”Våra gemensamma visioner om att kunna leverera högkvalitativa tjänster inom området fukt och klimathållning är helt i linje med varandra”, menar han. ”Det är en stor förmån för oss att få ta del av all specialkunskap Polygon besitter!”

”Speciellt glad är jag att BM Fuktteknik väljer att ansluta till Polygon då de besitter en unik kompetens och position i marknaden för fukttjänster i Skåne”, förmedlar Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB. ”Vi önskar BM Fuktteknik, dess medarbetare och kunder välkomna till Polygon, Europas största och ledande aktör när det gäller att hantera byggnadsskador”, avslutar han.

För ytterligare information gällande förvärvet vänligen kontakta
Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB
thomas.perman@polygongroup.com eller 010-451 5710

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt