Nyheter – Nyheter

Polygon Sverige AB förvärvar Probaco Sanering i Värmland AB

Polygon Sverige AB har tecknat en avsiktsförklaring med ägarna till Probaco Sanering i Värmland AB om att förvärva samtliga aktier i bolaget.

Polygon är redan det ledande företaget i Värmland för hantering av vattenskador, fuktskade-utredningar, klimathållning i nyproduktion och fuktsäkerhet. Probaco å sin sida är Värmlands ledande aktör inom sanering och rivning av brand- och vattenskador. Tillsammans kommer företagen att leverera ett helhetserbjudande när det gäller att både avhjälpa och förebygga brand- och vattenskador samt fukt- och miljöproblem i byggnader.

”Med Polygons kompetens och resurser finns förutsättningar att ta vår kundleverans till en ny nivå. Dessutom delar företagen samma grundläggande värderingar, vilket kommer skapa förutsättningar för ett smidigt samgående.”, säger Patrik Olsson, huvudägare i Probaco Sanering i Värmland AB.

”Vi är oerhört glada för att Probaco Sanering i Värmland AB vill ansluta till Polygon. En ständig strävan att göra ett bra arbete för våra kunder förenar oss. Det är också uppenbart att företaget har många väldigt duktiga medarbetare när man ser till företagets utveckling.”, säger Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB.

För ytterligare information gällande förvärvet vänligen kontakta Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB, på thomas.perman@polygongroup.com eller 010-451 5710. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt