Nyheter – Nyheter

Polygon och AK-konsult lanserar tjänster inom läcksökning

Med läcksökning identifieras läckor i tekniska system som vatten och värme. Även lufttäthet i byggnaders klimatskärm kan mätas för att upptäcka och lokalisera luftläckage. Polygon och AK-konsults fukttekniker och konsulter lanserar nu ett brett erbjudande inom läcksökning och lufttäthet i byggnader.

Tjänsten Läcksökning vänder sig till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag.

- Ledningar för vatten och värme i tekniska system är ofta inbyggda i huskonstruktionen och därför är det svårt att upptäcka läckor. Samtidigt ökar inbyggda system för brandsäkerhet med till exempel sprinklers, och även golvvärme blir allt vanligare, säger Tord Nilsson som är affärsområdesansvarig för Läcksökning på Polygon och AK-konsult.

Läcksökning utförs när en skada har inträffat i befintliga byggnader, men behovet av förebyggande läcksökning ökar. Branschstandarden ByggaF använder kategorierna våt respektive torr läcksökning. Torr läcksökning tillämpas när det är stor risk för fuktskada i samband med att nya ledningar sätts under tryck.

Polygon och AK-konsult utför läcksökning när en skada har inträffat i befintliga byggnader, och behovet av förebyggande läcksökning i nyproduktion ökar.

- I nyproduktion genomförs läcksökning med torrprovning där ledningar för vatten och värme provas med gas eller luft innan vattnet kopplas på. Det visar sig att läckor faktiskt är mycket vanliga, säger Tord Nilsson.

I nyproduktion utför Polygon och AK-konsult även läcksökning av klimatskal eller brandceller, gärna i kombination med termografering för att hitta luftläckage och köldbryggor. Idag är det krav enligt BBR och AMA på att kontrollera och mäta lufttäthet i byggnaders klimatskärm. Det finns även krav på komfort i inomhusmiljön för lufthastighet.

- Polygon och AK-konsult har specialister och metoder för att utföra kontroller av lufttäthet, och komplicerade läckage i byggnader och installationer. Våra konsulter utreder bland annat vattenläckage från fasader, tak och innergårdar men även luft- eller luktläckage mellan lägenheter eller från tekniska system, berättar Anders Joelsson som är affärsområdesansvarig för AK-konsult.

Polygon och AK-konsult har specialanpassad utrustning för att detaljutreda ventilationssystem, och ett flertal uppsättningar komplett läcksökningsutrustning med värmekameror, spårgas, akustik, kompressor med tillbehör och övriga tillbehör.

Våra tjänster inom läcksökning för ny-, till- och ombyggnation omfattar:
• Felsökning av ledningar – generellt.
• Torr läcksökning.
• Täthetsprovning.
• Våtrum – provning.