Nyheter – Nyheter

Identifiera läckage i tekniska system med läcksökning

Med läcksökning identifieras läckor i tekniska system som vatten och värme. Även lufttäthet i byggnaders klimatskärm kan mätas för att upptäcka och lokalisera luftläckage. Polygons fukttekniker och konsulter erbjuder nu ett brett utbud av tjänster inom läcksökning och lufttäthet i byggnader.

Tjänsten Läcksökning vänder sig till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag.

- Ledningar för vatten och värme i tekniska system är ofta inbyggda i huskonstruktionen och därför är det svårt att upptäcka läckor. Samtidigt ökar inbyggda system för brandsäkerhet med till exempel sprinklers, och även golvvärme blir allt vanligare, säger Anders Joelsson, affärsområdeschef för Konsulttjänster på Polygon.

Läcksökning utförs när en skada har inträffat i befintliga byggnader, men behovet av förebyggande läcksökning ökar. Branschstandarden ByggaF använder kategorierna våt respektive torr läcksökning. Torr läcksökning tillämpas när det är stor risk för fuktskada i samband med att nya ledningar sätts under tryck.

Polygon och AK-konsult utför läcksökning när en skada har inträffat i befintliga byggnader, och behovet av förebyggande läcksökning i nyproduktion ökar.

- I nyproduktion genomförs läcksökning med torrprovning där ledningar för vatten och värme provas med gas eller luft innan vattnet kopplas på. Det visar sig att läckor faktiskt är mycket vanliga, säger Anders.

I nyproduktion utför Polygon även läcksökning av klimatskal eller brandceller, gärna i kombination med termografering för att hitta luftläckage och köldbryggor. Idag är det krav enligt BBR och AMA på att kontrollera och mäta lufttäthet i byggnaders klimatskärm. Det finns även krav på komfort i inomhusmiljön för lufthastighet.

- Polygon har specialister och metoder för att utföra kontroller av lufttäthet, och komplicerade läckage i byggnader och installationer. Våra konsulter utreder bland annat vattenläckage från fasader, tak och innergårdar men även luft- eller luktläckage mellan lägenheter eller från tekniska system, berättar Anders.

Polygon har specialanpassad utrustning för att detaljutreda ventilationssystem, och ett flertal uppsättningar komplett läcksökningsutrustning med värmekameror, spårgas, akustik, kompressor med tillbehör och övriga tillbehör.

Våra tjänster inom läcksökning för ny-, till- och ombyggnation omfattar:
• Felsökning av ledningar – generellt
• Torr läcksökning
• Täthetsprovning
• Våtrum – provning

Lufttäthet. Lufttäthetsprovning. Läcksökning

Läs mer om Lufttäthetsprovning här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt