Nyheter – Nyheter

Polygon|AKs projekt nominerat till Årets Stockholmsbyggnad

Stockholms stad har nominerat 10 byggnader till tävlingen Årets Stockholmsbyggnad. En av finalisterna är projekt Förskolan Anna som Polygon|AK varit delaktiga i för Vectura Fastigheters räkning. Polygon|AK, har varit ansvarig för den strategiska miljöbyggnads- och miljöstyrningssamordningen, alltså förberett allt inför miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad.

 

Kulturhistorisk byggnad med sund inomhusmiljö

Den nya förskolan i Norra Djurgårdsstaden inryms i en kulturhistorisk förrådsbyggnad som moderniserats och byggts ut. Under januari 2021 öppnades förskolan Anna, vilken i sina 800 kvm rymmer 80 barn i en välplanerad inomhusmiljö. 

Engagerad miljösamordnare

Agata Ehlers, miljlökonsult på Polygon|AK, har varit ansvarig för den strategiska miljöbyggnads- och miljöstyrningssamordningen. Det innebär i detta projekt att hon förberett allt inför certifieringen enligt Miljöbyggnad Silver av den nybyggda delen av förskolan. 

 

Vad är Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad mäter sexton olika värden som granskas av oberoende tredje part innan certifiering ges ut. Bland annat granskas energianvändning, innemiljö, luftkvalité, insläpp av dagsljus, fuktsäkerhet, byggmaterial och kemikalier.

Inom tre år görs en uppföljande kontroll av dessa nya byggnader och ombyggnationer för att säkerställa att allt fortfarande är som det ska.

Miljölbyggnads nivåer

Nivå 1 – Brons. Det räcker att följa lagkrav eller existerande rekommendationer.

Nivå 2 - Silver. Krävs mer än att bara följa lagkrav, bland annat måste solskydd, ljudmiljö och ventilation vara mycket bättre.

 

Nivå 3 - Guld. Ofta uttalad miljöprofil. Höga krav. Mätningar eller så tillfrågas brukare av byggnaden för att säkerställa innemiljön.

Polygon|AKs projekt nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 
mijlö
miljösamordning

Nominerade till Årets Stockholmsbyggnad är:

* Bergsvåg
* Flora
* Förskolan Anna
* Helix
* Järvabadet
* Kulturhuset
* Medborgarhuset
* Sergelhusen
* Vårbergstoppen
* Östermalms saluhall

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt