Nyheter – Riskkonstruktioner

Putsad fasad

Putsad träregelvägg som är oventilerad och odränerad är en vanlig ytterväggskonstruktion. Men den drabbas lätt av skador när fukt tar sig in innanför putsskiktet.

Putsad fasad

 

Vanlig ytterväggskonstruktion

Putsad träregelvägg som är oventilerad och odränerad är en vanlig ytterväggskonstruktion. Men den drabbas lätt av skador när fukt tar sig in innanför putsskiktet. Faktum är att ventilation och dränering bakom puts och putsbärare saknas helt i den här typen av konstruktion.

Minsta brist skapar stora problem

Om det finns minsta brist i konstruktionen kan vatten ta sig in vid anslutningar mot fönsterbleck, balkonger eller altaner. Då kan material i konstruktionen angripas av mögel som är svår att upptäcka utan att man gör ingrepp i konstruktionen. 

Riskkonstruktioner

Under kategorin Riskkonstruktioner har vi samlat några av de vanligaste riskkonstruktionerna som vi stöter på vid fuktrelaterade skador i byggnader. Ett centralt begrepp som återkommer är relativ fuktighet, RF, som definieras som mängden vattenånga i en luftvolym i förhållande till den maximala mängd vattenånga samma volym kan innehålla. RF används också som ett mått på byggnadsmaterials fuktstatus/innehåll.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt