Nyheter – Inomhusmiljöproblem

Radon

Ger skador på lungor och luftrör

Radon är en ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar som följer med inandningsluften. Strålningen som radondöttrarna avger kan skada lungor och luftrör.

Finns naturligt i marken

Radon finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. Radon kan också komma från byggnadsmaterial eller kranvatten. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Ungefär 450 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Rökare är särskilt utsatta, ungefär 90 procent av de drabbade är rökare.

Inte ett dolt fel vid husköp

Radon klassas inte som ett dolt fel och därför är det viktigt att vara säker på att huset inte har radonproblem. Blå lättbetong är ett byggnadsmaterial som kan avge höga halter av radon. Materialet är alunskifferbaserat och tillverkades mellan från 30-talet fram till mitten av 70-talet.

Flera sätt att åtgärda hög radonhalt

Om det visar sig att höga halter av radon finns i bostaden går man tillväga på olika sätt för att minska halterna. Vilken metod som passar bäst beror på var radonet kommer ifrån, och på hur höga halterna är. Kommer radonet från byggnadsmaterial kan åtgärderna handla om att exempelvis förbättra ventilationen eller byta ut materialet. Om det rör sig om markradon kan åtgärden till exempel handla om att minska lufttrycket med en radonsug eller radonbrunn. 

Inomhusmiljöproblem

Under kategorin Inomhusmiljöproblem kan du läsa om några inomhusmiljöproblem som vi regelbundet stöter på i byggnader. Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam.

Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.

Filmklipp, En trist konsekvens av ohälsosam inomhusmiljö

Vikten av god inomhusmiljö

En trist konsekvens av ohälsosam inomhusmiljö - se filmklipp från TV4.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.