Nyheter – Nyheter, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Rekordår för fuktsäkerhet

AK-konsult har under sina 30 år fortsatt att utvecklas och vara framgångsrikt, än mer efter samgåendet med Polygon. Att kunna utbilda branschen i fuktsäkerhet och att bidra med spetskompetens är något vi på Polygon|AK är stolta över. Vi erbjuder helhetslösningar och då vi är rikstäckande finns vi alltid vid din sida.

Erbjuder kompetens och kunskap i fuktsäkerhet

Vi på Polygon|AK brukar säga att vi bygger företaget på kompetens och att vi utbildar branschen. Men vad innebär det egentligen? 

Anders Joelsson, affärsenhetschef för Konsult, förklarar: “Jo, vi vill ta till vara på all erfarenhet och utbildning som finns på företaget idag. Strävan är att den största andelen av de som arbetar hos oss håller en hög nivå av teknisk kunskap och självklart söker vi välutbildad personal“, förtydligar han. “Polygon|AK satsar verkligen på utbildning. Som exempel kan nämnas att var 5:e person i Sverige med titeln Byggdoktor eller Diplomerad Fuktsakkunnig har utbildats medan de var anställda på Polygon|AK”, berättar Anders stolt.

Ett år av rekord

Värt att nämna är att 2019 var ett rekordår för AK-konsult. “Och så ska det fortsätta”, uttrycker Anders. “Vi slog rekord i samtliga parametrar vi mäts i per år: antal nöjda kunder, antal anställda, vinst och omsättning. Framgången fortsätter och vi kommer att fokusera på kvalitet i leveranserna, vilket kan innebära att inte växa för snabbt”, tydliggör han.

Ständigt förbättrat samarbete

Vid samgåendet med Polygon fick AK-konsult tillgång till ett större nätverk av olika typer av kompetenser. Det interna samarbetet mellan AK-konsult och Polygon förbättras ständigt, då de fyra affärsenheterna Avfuktning, Tillfällig klimathållning, Sanering och Konsult levererar i större projekt tillsammans på ett allt smidigare sätt. Med Polygon|AKs rikstäckande närvaro kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar som förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla typer av byggnader. 

Projektera bort fuktproblem och minimera totalkostnaden

“Att minimera kundens totala projektkostnad är något vi alltid strävar efter”, säger Thomas Perman, VD för Polygon och AK-konsult. “Det gör vi genom att ligga i framkant kunskapsmässigt, investera i den senaste teknologin och genom att ha medarbetare som alltid bryr sig om kundens behov”, förmedlar han. “Vi är också fast övertygade om att ju tidigare man tar tag i ett problem, desto lägre blir den totala kostnaden. Att kunna projektera bort potentiella fuktproblem, som därmed aldrig uppstår, är därför ett arbetssätt som vi vill fortsätta att utveckla”, avslutar Thomas med eftertryck.

projektering 
fuktsäkerhet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt