Nyheter – Nyheter

Så effektiviserar du upphandlingen av miljö och hållbarhet!

Erfarenheterna från miljöcertifieringen av Nya Karolinska Solna handlar om att kombinera affärsmässighet, tydliga krav och visuell uppföljning. Vår checklista gör det lättare att göra rätt – hela vägen.

Maria Nordberg som är chef för Miljö och Hållbarhet på Polygon och AK-konsult har ansvarat för miljöcertifieringen av NKS. Maria Nordbergs erfarenheter har vi sammanfattat i en kort checklista. Det här är värt att tänka på!

• Skriv tydliga krav i kontraktet för vilken certifiering som ska göras. För Miljöbyggnad gäller det att skilja på preliminär certifiering och senare verifiering, ansvarsfördelning, tidplan för alla aktiviteter, dokumentationshantering samt kravnivån totalt och per indikator. Fundera på vilka indikatorer som verkligen är viktiga i ert projekt. Var ska ni lägga pengarna utifrån era förutsättningar och mål? Här handlar det om att hitta de mest fördelaktiga områdena att fokusera på i miljöarbetet, till exempel beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden.

Miljö- och hållbarhet på Nya Karolinska Solna Polygon och AK-konsult


• Organisera löpande möten och skapa ett samarbete som möjliggör ändringar och en öppen dialog. Arbeta agilt!

• Genomför revisioner under projektets gång för att alltid ha en klar bild av status. Det gör det också lättare att följa upp och se förbättringsmöjligheter.

• Visualisera rapporteringen och uppföljning. Skapa nyckeltal som visar framdriften. Nyckeltalen kan fokusera på till exempel avfallsfrågor eller materialavvikelser. Beroende på projektets storlek är rekommendationen att göra minst en kvartalsrapport men inte mer än en månadsrapport.

• De flesta projekten kan få stora vinster genom att fokusera på fukt, materialdokumentation och dagsljus. Här är det stor risk, det tar mest tid men i gengäld ger det en mycket stor effekt på miljön.

• Tänk efter före! Om ni mitt i projektet bestämmer er för en miljöcertifiering blir mycket av arbetet arkeologiskt – ni får backa och ta reda på dokumentation som saknas och alla konsulter behöver kontaktas igen. Vi kan hjälpa er att göra rätt från början, eller avlastar er med att inhämta alla dessa uppgifter mitt i projektet.

• Den som i efterhand vill följa upp miljö- och hållbarhetsarbetet kan göra en miljörevision. Då anlitas vi av byggherren eller entreprenören som oberoende part för att utvärdera miljöarbetet.

Lycka till!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt