Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning

Säkra fukten i ett tidigt skede

I Ludvika pågår just nu byggandet av Marnässkolan, en ny låg- och mellanstadieskola med plats för 350 elever. Polygon och AK-konsults uppdrag är ansvar för klimathållning, RBK och fuktsäkerhet.

Polygon och AK-konsult har redan sedan tidigare ett nära samarbete med, och har utfört många projekt åt Ludvika kommun. Nybyggnationen av Marnässkolan, en byggnad i två plan med fläktrum och tillhörande yttre skolmiljö, blir dock det största samarbetsprojektet hittills.

För Polygon och AK-konsult landades Marnäs-projektet i september 2017. Initialt bestod uppdraget i klimathållning och fuktmätning i betong, men växte sedan till att innefatta även fuktsäkerhet.

Fuktprojektering för Marnässkolan finns redan framtagen. För Polygon och AK-konsults fuktsäkerhetsansvarige Magnus Andersson återstår nu att tillsammans med entreprenören ta fram en fuktplan för själva produktionen. Magnus är expert i alla frågor som rör fuktsäkerhet och fuktskador. Han hjälper entreprenören ByggPartner att styra produktionen enligt gällande lagar och regleringar, det bästa för beställare och samhälle. Under produktionsfasen har Magnus dessutom det övergripande ansvaret för att planen efterlevs.

- En fördel med det här uppdraget är att vi kontaktades i ett relativt tidigt skede, under själva byggandet. Vi kan vara behjälpliga i hela byggprocessen, från förstudie till rivning, men blir ofta inblandade först vid golvläggning. Då kan det bli rejäla förseningar på grund av till exempel blöta golv som kräver extra torktid, berättar Magnus Andersson.

Byggandet av Marnässkolan startade i mars 2017 och beräknas vara färdigt lagom till höstlovet 2018. Idag finns en gjuten betongplatta på plats, samt gjutna väggar på byggnadens övre plan. Så snart täta klimatskal som ytterväggar och tak är på plats kommer Polygon och AK-konsult att sätta en 15 maskiner för att avfukta väggar och golv.

Vill du veta mer? Kontakta Magnus Andersson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt