Nyheter – Nyheter, Vatten och stormskador, Sanering

Sanering med isblästring sparar miljoner

En brand utbryter på en vind i ett hyreshus i centrala Karlstad. Vår jour anropas för luktbehandling av de drabbade lägenheterna. Uppdraget utökas till att även sanera ca 2000 kvm brandskadad vind, vilket i slutändan sparar en nöjd kund ca 15 miljoner kronor.

Att mitt i city hantera en brandskadad byggnad är en utmaning. Bortsett från att det i detta fall skulle krävas full rivning av hela taket med efterföljande bortforsling av material samt dyra vindskydd, skulle även total återuppbyggnad av råspont, läkt och plåttak behövas. Handläggare och fastighetsägare diskuterar skadehanteringslösningar för vinden.  

Diskreta och effektiva metoder

“Parallellt luktbehandlade vi sex av de drabbade lägenheterna under vinden samt river två lägenheter efter vattenskador från brandsläckningen”, berättar Patrik Olsson, distriktschef riv och sanering Polygon Värmland. “Vi valde så diskreta och miljövänliga metoder att de inneboende nästan ostört kunde nyttja lägenheterna under hela processen och slapp evakueras”, klargör han. På två veckor kunde lägenheterna räknas som färdigställda doftmässigt.  

Erfarenhet och kunskap löser uppgiften 

“Polygon är experter på byggnadsskador och hållbarhet. För att kunna hitta alternativa lösningar och förstå hur vi kan rädda värden istället för att riva behövs den kunskapen”, förklarar Patrik. “I detta fall resulterade det i att vi presenterade rengöring istället för rivning som lösning för vindens skador. Efter att ha testblästrat en del av vinden fick vi förtroendet att isblästra hela ytan”, ler han.  

“Vi arbetade hela tiden för minsta möjliga förstörande påverkan i material och konstruktion. Ett team på 3 personer blästrade hela utrymmet från golv till tak, vilket är ca 2000 kvm”, återger Patrik. “Därefter luktbehandlades och blektes träet med de mest miljövänliga produkterna som finns på marknaden, bland annat väteperoxid som blir vatten och syre då det evaporerar. Sen var det dags att spärrmåla för att ytterligare hålla eventuell kvarvarande doft borta”, förklarar han. Vindshanteringen tog 4 månader att färdigställa. 

Kommunikation är A och O 

“Arbetet har gått smidigt utmed hela projektet. Löpande avstämningar med rak och tydlig dialog är av yttersta vikt för att få nöjda parter från båda håll”, menar Patrik. “Vi gjorde dessutom processen “enkel” för handläggaren genom att påtala skillnad i prislapp om vi räddar värden istället för att byta ut taket, samtidigt som vi skonar miljön”, uttrycket han.   

Expertis inom byggnadsskador sparar miljoner 

Vårt arbete med lägenhetssanering, rivning, blästring, spärrmålning och luktsanering kostade kunden ca 1,2 MSEK. Det kan jämföras med det kunden slapp bekosta. Genom att tänka hållbart och hantera skadan med isblästring istället för rivning av hela taket, besparades enligt försäkringsbolagets estimat närmare 15 miljoner kronor! 

  

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Patrik Olsson. 

Isblästring av vind efter brand
Isblästring av vind efter brand
Isblästring av vind efter brand

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt