Nyheter – Miljö

St Görans nya sjukhusbyggnader miljöcertifierade

Glädjande besked från Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande (SGBC). Byggnad 45, en av två nya vårdbyggnader på S:t Görans sjukhusområde, har verifierats som Miljöbyggnad Silver. Polygons beställare Region Stockholm, Skanska och Locum är mer än nöjda då vi seglade igenom verifieringen utan en enda granskningskommentar!

Polygon anlitades av Skanska som fuktsäkerhetsansvarig i produktion, men även för strategisk miljöbyggnads- och miljöstyrningssamordning samt miljösamordning och miljöcertifiering vid nybyggnationen av två byggnader, vårdbyggnad 45 och 20. Det innebar att Polygon som miljösamordnare genom miljöronder, uppföljningar och avstämningar med underentreprenörer förberedde allt inför verifieringen”, förklarar Maria Nordberg, chef för Polygons miljötjänster.  

Att miljökraven efterlevs verifieras 

“Nu, två år efter certifieringen av byggnad 45 med sina ca 14.000 kvm och 7 våningar, har byggnaden på uppdrag av Locum verifierats till graderingen Miljöbyggnad Silver. Och detta med bravur och utan anmärkningar”, ler Maria stolt.  

“Den andra byggnaden, kallad 20, är på ca 11.600 kvm spridda över 6 våningar ovan jord och två under. Vårdbyggnaden har miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld och i oktober räknar vi med att verifieringen av detta dansar genom nålsögat den med”, säger Maria självsäkert.  

Vad innebär certifiering via Miljöbyggnad? 

“Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader inom områdena Energi och Inomhusmiljö samt Material och Kemikalier”, förtydligar Maria. “Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part”, säger hon. Läs mer om nivåerna på SGBCs hemsida. 

Fördelar med att miljöcertifiera? 

“Miljöcertifieringar är ett verktyg för att skapa gröna och framtidssäkra byggnader, minska risker och öka affärsvinsten. Undersökningar visar att gröna byggnader ofta har lägre driftskostnader, högre hyresintäkter, högre värde och ökad produktivitet”, påminner Maria. “Därför har olika certifieringar gradvis blivit mer efterfrågade. Vi hjälper till att välja mellan de certifieringar som finns på marknaden och hittar den som passar kundens behov bäst”, avslutar hon. 

Se hur vårdbyggnaden växer fram via denna 2 min långa film. 

 Vill du veta mer om projektet? Kontakta Maria Nordberg. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt